Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Gezinsoplossingen  >  Gezinsbudget  >  Loopbaan
zaterdag , oktober , 16 2021

Wat de ene overheid aan je vraagt, kan je bij de andere overheid gaan vragen.

Globaal loopbaanoverzicht

Voor de aanvraag van verschillende sociale rechten (werkloosheidsvergoeding, of pensioen) kan je beroep doen op de diensten van het OCMW, de gemeente, je ziekenfonds of je sociaal verzekeringsfonds.

  • Voor bedienden en werknemers: loopbaanoverzicht@rvp.fgov.be, gratis telefoonnummer 1765, fax 02.529.36.20
  • Voor zelfstandigen en zelfstandig helpers: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, Gratis nummer 1765
  • Voor prestaties als vastbenoemd ambtenaar: Pensioenstelsel voor de Overheid (PFOS) Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel Gratis nummer 1765

Met uw eID en pincode kan u dit zelf ook consulteren via www.mycareer.be.

Voor een raming van uw pensioenrechten kan u terecht op de website van Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Je hebt voor iedere aanvraag je rijksregisternummer nodig: je kan dit vinden achteraan je identiteitskaart: geboortejaar, maand, dag xxx-xx

Ter info:

In de Meitelling van 2010 waren er nog 28.354 land- en tuinbouwbedrijven.
Daarvan waren er toen 6.533 tussen de 55 en 60 jaar oud en 6.054 meer dan 60 jaar: in totaal 12.587 bedrijven.

43% van deze land- en tuinbouwbedrijven kunnen vanaf 2015 een pensioenraming aanvragen en eventueel op pensioen gaan.
Zij kunnen na hun pensionering nog gedeeltelijk landbouwactiviteiten uitoefenen. Vraag hierover informatie bij je sociaal verzekeringsfonds.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top