zaterdag , oktober , 16 2021

Vroeg of laat kom je ook aan de beurt.

Mantelzorg

Een mantelzorger is een persoon die regelmatig zorg verleent aan iemand uit de onmiddellijke omgeving. 
Sommige mantelzorgers zorgen voor een partner, een kind of één van de ouders. Anderen voor een zus, een vriendin of een buurman die op zorg is aangewezen. 
Een mantelzorger oefent verschillende taken uit zoals verzorging, emotionele steun geven, contact leggen met artsen en ziekenhuizen, de administratie bijhouden,…
Deze taken zijn vaak moeilijk alleen te dragen. Steun en informatie zijn onmisbaar.

Tips om de zorg vol te houden

1 Informatie zoeken

Dit helpt om de persoon beter te begrijpen en beter om te kunnen gaan met de verschijnselen van het probleem en de situatie.

2 Contacten en activiteiten behouden

Veel komt in teken te staan van e naaste waarvoor u zorgt. Om dit zorgen lang vol te houden is het belangrijk dat u contacten met dierbaren behoudt en herstelt.

3 Tips om piekeren te verminderen

Gedachten-STOP-Techniek (dient om negatieve gedachten te onderbreken en uw gedachten te onderbreken en uw gedachten op iets anders te richten. Als i begint te piekeren, zeg dan hardop of in uzelf STOP); Piekerkwartier (afgebakende tijd tijdens de dag waarin je piekert, piekergedachten buiten deze tijd, spaar je op tot dan);Afleiding zoeken (doorbreek piekeren door iets anders te doen).

4 Uzelf uiten en steun zoeken

De zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid gaat vaak gepaard met veel zorgen en gevoelens van onmacht en frustratie. Om de situatie vol te houden is het belangrijk om uw gevoelens uit te spreken. Zoek hierbij steun bij vertrouwensfiguren.

5 Grenzen stellen

Soms gebeurt het dat de persoon waarvoor u zorgt over uw grens gaat. Door vaak beroep op u te doen, u te beledigen, te beschuldigen,…Als dit te vaak gebeurt, wordt het steeds moeilijker om de zorg vol te houden. Om uw grenzen duidelijk te krijgen kunt u uzelf volgende vragen stellen: Wat wil ik zelf? Wat wil ik zelf? Wat is voor mij belangrijk? Wat vind ik wel of iet acceptabel? Wat kan ik aan en wat niet? Wanneer wordt mijn dagelijkse routine teveel beïnvloed?

6 Aandacht voor de dingen die goed gaan

Door te kijken naar de zeken die goed gaan, wordt niet alles bepaald door de zaken die niet goed gaan. Dit kunnen lichtpuntjes zijn die u verder helpen. Volgende vragen kunnen u helpen: Waar bent u trots op? Wat waardeert u aan uzelf en aan de ander? Zijn er zaken die de afgelopen tijd goed zijn verlopen?

7 Noodplan

Door de onvoorspelbaarheid van de psychische ziekte, blijft ook in ‘goede periodes’ de angst voor herval bestaan. En dat geeft druk. Een noodplan kan nuttig zijn. Het is een plan voor als de persoon hervalt of in crisis is. Dit plan hoef je niet alleen op te maken, de persoon in kwestie kan je helpen alsook andere netwerkfiguren.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top