Je bent hier : Dienstverlening  >  Persoonlijke ondersteuning  >  Gezinsoplossingen  >  Gezinsbudget  >  Ouders
woensdag , juni , 19 2019

Preventief handelen bespaart

Grijze ouders worden zorgbehoevend

Dringend te doen:

Sociale dienst van mutualiteit of sociaal huis laten aan huis komen, om alle rechten op te lijsten.

Overweeg de verschillende stappen van huisvesting
 

 • Thuiszorg - Gezinszorg
  • Thuisverpleging naar keuze (gratis via mutualiteit)
  • Familiezorg
  • Vrijwilligers, die eventueel kunnen blijven slapen (ook te regelen via thuiszorg)
    
 • Dagverblijf: Kost 25 euro per dag (mits premie van OCMW en Mutualiteit kan je dit deels terug krijgen).
 • Kortverblijf woonzorgcentrum, waar men maximaal 90 dagen per jaar mag zijn, met een maximum van 60 aaneensluitende dagen.
   
 • Centra voor kortverblijf

 

Start tijdig met de zorg voor uw ouders.

Krachtens de OCMW wet beschikt het OCMW over het recht om de kosten van de maatschappelijke dienstverlening te verhalen op de onderhoudsplichtigen van de rusthuisbewoner.
Sedert 1984 heeft de OCMW niet enkel deze mogelijkheid maar zal ze in bepaalde gevallen zelf moeten terugvorderen. Zo zal het OCMW MOETEN terugvorderen van:

 1. Rusthuisbewoners en (zak)geld. Het is geen alledaagse connotatie voor velen onder ons, maar niettemin een belangrijk aandachtspunt voor de bewoners, de familie en de instelling waar ze verblijven. Ouderen die over voldoende middelen beschikken, betalen hun rusthuisopname in principe zelf. Maar wat gebeurt er als je het verblijf niet volledig kan bekostigen?
 2. Wanneer je onvoldoende inkomsten hebt om de totale kosten te betalen, kan het OCMW het tekort bijpassen. Je moet dan je normale inkomsten afstaan aan het OCMW; ze worden gebruikt ter betaling van het verblijf. Je behoudt wel een maandelijks zakgeld, waarvan het bedrag door het OCMW wordt bepaald en waarover je vrij mag beschikken.
 3. In dit geval kunnen de onderhoudsplichtigen (je kinderen, kleinkinderen, eventueel je echtgeno(o)t(e), gewezen echtgeno(o)t(e) of ouders die nog in leven zijn) verplicht worden om het tekort aan te vullen. Dit gebeurt uitsluitend indien zijzelf over een voldoende hoog inkomen beschikken. Terugvordering kan niet toegepast worden op broers en zussen van de resident.
 4. Terugvordering van de verblijfskosten in een rust- en verzorgingstehuis bij kinderen en hun eventuele echtgeno(o)t(e) blijft beperkt tot het kindsdeel. De onderhoudsplichtige kan billijkheidsredenen inroepen om vrijgesteld te worden van betaling, zoals een bescheiden inkomen, zware financiële lasten, en bestaande verstoorde familierelaties.

Het is algemeen bekend dat de pensioenen voor zelfstandigen laag liggen, maar als de kinderen van zelfstandigen niet zelf zorgen dat hun ouders de maatschappelijke steun opnemen waar ze recht op hebben, dan blijven de ouders zeker onderbeschermd.

Het is dus jouw verantwoordelijkheid om jouw ouders te begeleiden naar de sociale dienstverlening in de gemeente.

Motivatie voor de lokale sociale hulpverleners.

We ontdekten dat de lokale sociale dienstverlening zeer veel geld kan besparen door hun senioren proactief te benaderen met hun rechten. Dit gebeurt dan best door gespecialiseerde seniorenconsulenten. Hierdoor kan men er in een later stadium besparen op de opnamekosten van diezelfde senioren in een woon- en zorgcentrum.

Wie draait op voor rusthuiskosten: KBC artikel 2011

Wat doe je nu? 
"Ze zullen wel hun plan trekken?"
of ben je je bewust dat
je (hopelijk) ooit in dezelfde situatie terecht komt?

Top