woensdag , juni , 26 2019

Je hebt meer sociale rechten dan je denkt.

Meer rechten dan je denkt.

Het is algemeen bekend dat in dichtbevolkte gebieden (steden) bepaalde bevolkingsgroepen mekaar goed informeren over de rechten en steun, die ze kunnen halen bij de overheid.  Zij hebben ook de openheid om te praten over hun problemen en laten vrienden, familie en collega's meedenken over de mogelijke oplossingen.

Boeren en tuinders hebben een redelijk individueel bestaan als 'zelfstandige' bedrijfsleider. Zij hebben de gewoonte om hun problemen zelf op te lossen:

  • Is er een dier ziek, dan staan ze dag en nacht paraat om het dier te genezen.
  • Is er een waterleiding kapot, dan herstellen ze het snel zelf.

Deze zelfredzaamheid is goed en maakt hen sterk, maar zorgt er ook voor dat ze niet praten over hun problemen. En wie niet over problemen praat, krijgt nu eenmaal weinig oplossingen aangereikt. Het durven praten over sociale nood en mogelijke sociale oplossingen is voor veel mensen moeilijk, omdat ze niet durven aangeven dat ze er misschien gebruik van maken.

Prijs je gelukkig dat je niet nodig hebt, maar ga er niet zomaar van uit dat je vrienden, collega's of familieleden, hier geen nood aan hebben.

Om de sociale solidariteit te herinstalleren (zoals in de steden), is het absoluut noodzakelijk dat mensen

  • snappen dat het niet meer abnormaal is om financiële problemen te hebben (zie gezinsbudget)
  • durven praten over hun problemen, en vrienden durven vragen naar mogelijke oplossingen.

WWW.RECHTENVERKENNER.BE

De meeste sociale rechten staan perfect opgesomd op de website www.rechtenverkenner.be
Lees ook de handleiding bij het gebruik van de rechtenverkenner.

Wie enkele basisgegevens ingeeft (waaronder postcode) gemeente, krijgt een hele reeks sociale rechten uitgelegd met de noodzakelijke contactadressen, inclusief de lokaal gemeentelijke steunmaatregelen.

Je kan hier een overzicht van steunmaatregelen vinden voor gezinnen met een laag inkomen.

Te moeilijk?

Het verzamelen van informatie over sociale rechten is voor de doelgroep zeer moeilijk: soms kan men het niet, soms heeft men er ook de moed niet meer voor.

Bovendien stellen we vast dat de digitale systemen voor veel noodlijdenden net een stap te ver is.

Je kan in dat geval ook ondersteuning vragen aan je boekhouder, syndicaal voorlichter of het sociaal huis van je gemeente. De meesten hebben hierover al heel wat ervaring opgebouwd.

Soms loopt het écht mis, krijgen boeren en tuinders hiervoor geen gehoor en staan ze weer met niets op straat. Dit is erg frustrerend en maakt soms dat mensen ten onrechte stoppen met het opnemen van hun normale sociale rechten.

Aanbod.

Daarom zijn alle boeren en tuinders in nood, die willen weten welke rechten ze uit die rechtenverkenner kunnen halen, welkom op ons kantoor. We maken graag de tijd om jou en je gezin verder te helpen. Voor een goede organisatie, maak je best even een afspraak op onze gratis hulplijn 0800.99.138.

Indien je vraag bij het sociaal huis niet begrepen wordt, vragen we een vrijwilliger om je bij een volgende bezoek te vergezellen,

tot je krijgt, waar je recht op hebt.

 


 

 

Zelfs als er een meerderheid van  boeren en tuinders goed geld verdienen,
dan blijven er heel wat gezinnen in nood.
Hoe groot is de kans
dat je als ondernemer een carrière lang,
zonder solidariteit of sociale hulp
succesvol ondernemer blijft?


Digitale hulpmiddelen in de sociale hulpverlening zijn handig voor de gespecialiseerde hulpverleners,
maar gaan hier voorbij aan de werkelijke noden van de doelgroep en
hun mogelijkheden om er gebruik van te maken.

 

Vraag tijdig hulp: je hebt er recht op.

Top