dinsdag , november , 24 2020

Project: boer zoekt overnemer

Begin tijdig aan je toekomst.

Veel jongeren hebben interesse in land- en tuinbouw. Ze willen weten of ze ooit in deze sector aan de slag kunnen, maar weten niet altijd waar ze aan de slag kunnen. In afwachting van concrete plannen kan hij/zij een oudere boer/tuinder leren kennen, die hem/haar coacht en opleidt..

Anderzijds zijn er veel agrarische ondernemers, die nu al weten dat ze binnen de familie geen opvolger gaan hebben. De horizon van de stopzetting of overlating ligt nog ver. Toch is er een nood om mensen te leren kennen die wel interesse kunnen hebben.

De combinatie van beide doelgroepen brengt ons tot een interessante winwin-situatie.

  •  De jongere leert de stiel in de praktijk en  kan tegelijk kennis maken met het totaalplaatje van 'agrarisch ondernemen'.De jongere weet veel over internettoepassingen en kan zijn meester-boer helpen bij het opzoeken van administratieve invulformulieren. Geleidelijk aan krijgt de jongeren een overzicht van alle administratieve verplichtingen en kan zich hierop voorbereiden.

    De vrije tijd van de jongere wordt hierdoor zinvol ingevuld.
  • De oudere boer kan zijn praktijkervaring doorgeven aan een gemotiveerde jongere.

    De meester-boer heeft meestal een hekel aan alle boekhoudkundige verplichtingen: door zijn stagiair-jongere in te schakelen kan deze opdracht verlicht worden, terwijl de jongere leert hoe de rentabiliteit van een land- of tuinbouwbedrijf in mekaar zit.

Wie interesse heeft om hieraan mee te werken, kan zijn wensen via ons aanmeldformulier kenbaar maken.

Er zijn voorlopig  nog geen aanmeldingsvoorwaarden: de ontmoeting en de samenwerking is belangrijker dan de praktijkvorm.

 

We onderzoeken nog in welk statuut of onder welke voorwaarden we zo'n samenwerking kunnen mogelijk maken, zonder het risico van een aanslag van de sociale inspectie te krijgen.

Nog te onderzoeken mogelijkheden:

  • Inzake sociale wetgeving
  • Inzake verzekeringen
    • Bovendien moeten we eens onderzoeken of de gangbare verzekeringen op een land- en tuinbouwbedrijf, voldoende zijn om bij ongeval de betrokkene te kunnen vergoeden.

Voorlopig zien we nog geen middel om dit mogelijk te maken, (solidariteit organiseren is niet eenvoudig)

maar mochten problemen ons weerhouden om te zoeken naar een oplossing,

dan hadden we al lang geen werk meer :).

Alle constructieve ideeën zijn welkom bij info@boerenopeenkruispunt.be

Wie nu al op zoek is naar mensen, die willen overnemen of samenwerken,

kan eens kijken op de verschillende websites, die hier over gaan.

 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138

Top