maandag , september , 20 2021

Liefde is een werkwoord. Als je één bent, kan er nooit iets tussen komen....

Relatieproblemen

Wanneer een bedrijf in problemen geraakt, kan dit de relatie beïnvloeden.
En andersom.
Probeer je bestaande vertrouwenspersonen te informeren over je problemen en vraag hen raad.

Misschien kunnen ze bemiddelen of signalen doorgeven, die je zelf niet kan doorgeven.
Veel huisartsen kunnen je op weg helpen naar 

 • een eerstelijns psycholoog
 • een relatietherapeut
 • een CAW, die je verder kunnen helpen. 
 • of het mobiel therapeutisch team die je thuis bezoekt bij crisissituaties.
  Je kan hierover inlichtingen vinden bij het zorgnetwerk van je regio.
 • Adviesfolder: Succesvolle relatie in een succesvol bedrijf is geen evidentie.
 • Conflicten: Hoe zorg je ervoor dat een conflict escaleert en onherstelbare schade maakt?
 • Bemiddeling:
  • Wat zijn de voorwaarden om een bemiddeling te doen slagen? 
  • Hoe zorg je dat je laatste kans toch slaagt? 
 • Vluchtweg bij huiselijk geweld (intern)   
  Indien je -als land- of tuinbouwer- zelf te maken hebt met huiselijk geweld, kan je ons discreet bellen op nummer 0800.99.138.  
  Je kan ook een afspraak maken op ons kantoor voor een eerste gesprek.
 • Boedelscheiding bij een echtscheiding (intern)
  In een scheiding zijn er verschillende stappen: een scheidingsoverweging, een scheidingsbeslissing en een scheidingsmelding. 
  Bij iedere stap is het goed zelf een realistische schatting te maken van je boedelscheiding.  
 • Verzekeringen en testament: bespreek tijdig met je verzekeringsagent en notaris welke begunstigden (kinderen?) je wilt veranderen in je levensverzekering, spaarpolissen en anderen. Je notaris kan je helpen bij het veranderen van je overlijdenstestament en levenstestament.
 • Een scheidingsbemiddelaar kan je hierbij best helpen. Vraag naar goede referenties bij vrienden, familie en collega's: zij kunnen je wellicht bemiddelaars aanwijzen, die ervaring hebben met scheidende land- en tuinbouwers.
  ​Via internet kan je veel informatie vinden, wat en hoe je dingen moet bespreekbaar maken.

Externe links: 

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top