woensdag , juni , 19 2019

De meeste mensen maken het mee, iedereen wil het oplossen

Stop een escalerend conflict

Hoe leidt u een conflict in goede banen?
Volg deze zes stappen.

 1. Definieer het probleem. Waar gaat het om? Wie lijkt erbij betrokken en welke belangen spelen een rol? Kijk of je het kunt herformuleren in een positieve behoefte. Deze definitie vormt het vertrekpunt.
   
 2. Schep goede voorwaarden voor de teamgesprekken. Zorg dat iedereen aan tafel zit en er voldoende koffie, thee en water is. Blijf neutraal, kies geen partij, vertoon voorbeeldgedrag.
   
 3. Breng alle individuele posities in kaart. Iedereen krijgt de gelegenheid zijn standpunt uit de doeken te doen. Spreek vooraf af op de bal te spelen, niet op de man.
   
 4. Leg de onderliggende belangen bloot. Vraag door naar wat de werkelijke zorg of behoefte is van uw mensen. Vaak kunnen teamleden elkaar hierin sneller vinden.
   
 5. Stel het teambelang centraal. Wijs op de onderlinge afhankelijkheid van de teamleden en start met een relatief eenvoudig op te lossen probleem. Brainstorm met elkaar en bedenk dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Kies niet te snel voor een compromis.
   
 6. Leg afspraken goed vast. Formuleer zo duidelijk mogelijk wie wat doet en wanneer. Koppel hieraan welke resultaten het moet opleveren. Zorg ten slotte voor een draagvlak.
Top