woensdag , juni , 19 2019

Voorzien wat je niet wilt overkomen.

Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kan nemen?

Het kan gebeuren dat u op een bepaald moment in uw leven geen eigen beslissingen meer kan nemen. Daar kan een proces aan voorafgaan bijvoorbeeld bij dementie of een ernstig ongeluk. Het kan tijdelijk zijn of voor goed.

Wie neemt dan beslissingen voor u?

Als iemand tijdelijk of langere tijd zelf geen beslissingen kan  nemen, dan moet de rechter worden gevraagd om een bewindvoerder te benoemen. U hebt dan zelf geen zeggenschap over wie de bewindvoerder wordt en hoe deze omgaat met uw belangen. Bovendien kan het enige tijd duren voor de rechter een bewindvoerder heeft aangesteld.

Vaak denkt men dat een echtgenoot, partner of kinderen de beslissingen wel kunnen overnemen als men dat niet meer zelf kan. Dit is niet altijd zo.

 • Een ongetrouwde partner mag niet altijd medische beslissingen voor de partner nemen.
 • Over geërfde bezittingen kan de andere echtgenoot veelal geen beslissingen nemen.
 • Bij een koppel met huwelijks contract en bezittingen op naam, kan de echtgenoot geen beslissingen nemen.
 • Ook kinderen mogen niet zomaar het huis van de alleenstaande ouder verkopen, als deze permanent is opgenomen in een rusthuis.
 • De partner kan in een aantal gevallen geen successieplanning doen en voortijdig schenkingen doen aan de kinderen.

Maak eens een afspraak met uw notaris.

Hij legt u uit

 • In welke gevallen er sprake is van 'beslissingsonbekwaam'.
 • Welke beslissingen je nu kan nemen over zaken, die pas kunnen gebeuren als je beslissingsonbekwaam zou worden. 
 • Wat het verschil is tussen een algemene volmacht en een levenstestament?
 • Welke vertrouwenspersonen u kan aanstellen?
 • Hoe u toezicht kan organiseren op deze vertrouwenspersonen?
 • Wat u wilt vastleggen voor medische beslissingen

Hij kan na de uitleg een ontwerp van levenstestament opmaken. Na ondertekening kan je  een levenstestament altijd veranderen. 

Denk er misschien ook aan om even te bespreken, wat er moet gebeuren, mocht je verongelukken / overlijden. 

 

Top