Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  11.Teeladministratie
maandag , december , 05 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vraag ondersteuning aan je syndicaal voorlichter

11. Teeltverbetering

Uitleg Checklists inspecties plantaardige productie
Checklists inspecties dierlijke productie:
Hoeveverkoop
Codiplan:
Vegaplan:

Belplume

Vergelijking van auditsorganisaties: vraag een offerte

Formulier Globalgap formulier
Hulpdocument ter voorbereiding van een audit GlobalGAP
Vegaplan formulier
Certalent Registratieformulier voor aanvraag van certificatie optie 1
Certalent PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE - Registratieformulier aanvraag certificatie1
Hulpdocument ter voorbereiding van een audit voor de Sectorgids Primaire Dierlijke Productie
Aanvraag formulier Belplume
Hulpdocument ter voorbereiding van een audit voor Belplume
KAT: Leghennen alternatieve huisvesting
Hulpdocument ter voorbereiding van een audit voor KAT
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

11.1 Rassenadvies

11.2 Bemestingsadvies

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

11.3 Advies plantenbescherming/onkruidbestrijding

Fyt-eau-scan

Inagro Gewasbeschermings adviestool

11.4 Oogst- of rooiadvies

11.5 Bemiddeling bij conflict

Aardappelen arbitrage :  bij conflict tussen leverancier en afnemer. 

 

Tips:

 • Vraag dat de voorlichter zijn naam en datum erbij noteert.
 • Indien geen schriftelijk advies: best zelf een nota maken met naam adviseur en datum
 • Voor certificering: Neem zeker contact op met uw landbouwsyndicaat voor de laatste nieuwtjes en praktische tips.

 

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

 • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

 • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

 • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

 • Ken je een link van een online formulier?

 • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

 • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
  Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.