Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  2.Inkomsten
maandag , december , 05 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Bij een eigen gemaakte factuur bepaal je zelf de betalingsvoorwaarden van je afnemer.

2. Inkomsten / Uitgaande facturen / inkomsten

Boeren en tuinders verkopen dikwijls tegen een aankoopborderel, opgemaakt door de koper/afnemer.

Wie zelf zijn factuur maakt, kan zelf de vastleggen vastleggen op de factuur.
Tip:

 • Vraag aan je boekhouder wat er allemaal op een factuur moet staan en hoe je de verkoopsvoorwaarden kan opstellen.
 • Maak een lijst van klanten / afnemers, zodat je snel de noodzakelijke gevens kan terugvinden.  

2.1 Weegbriefjes klasseren volgens datum

2.2 Datum van uitbetaling noteren op de weegbriefjes

zie rekeningsafschriften
Bewaren voor bedrijfseconomische boekhouding

 

Uitleg
 • Verkoopfacturen : U kan het grootste deel van uw verkopen opvragen bij uw reguliere afnemer. 
  • Melk: u kan bij de fabriek een jaaroverzicht vragen
  • Dieren: u kan bij uw handelaar of slachthuis een jaaroverzicht vragen
   • Voor vee kan u ook de klassementen ook achteraf downladen via ivb-interprof.be. ter controle. 
  • Teelten: u kan bij uw veiling zelf een jaaroverzicht uitdraaien.
   • Via de veiling of uw afzetcoöperatie kan u meestal de omzet downloaden en uitprinten.
 • Verkoop van boer tot boer:
  ook al heb je geen factuur nodig, toch best een document opmaken.
 • Verkoopovereenkomsten: nog niet gerealiseerde verkopen.
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier Aankoop van pootgoed
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

2.3 Klasseren volgens datum van verzending

2.4 Factuuropvolging

2.4.1 Onbetaalde facturen ordenen op datum van ontvangst of vervaldag.

Controleer regelmatig of je afnemer tijdig betaalt.
Veel leveranciers kunnen je leren hoe je een aanmaning of ingebrekestelling moet sturen naar je afnemer.

Je hebt het totaal van onbetaalde vorderingen ook nodig om een kasplanning op te maken of om voor te leggen aan je bankier, wanneer je een overbruggingskrediet nodig hebt. 

2.4.2 Bij betaling, op de factuur zelf noteren: betaaldatum en de bank/kas.

Indien je het bedrag in contant geld ontving, onmiddellijk noteren in kasboek.
Hier een model van een verkoopfactuurboek. (Vraag advies aan je boekhouder om dit te verbeteren)

Ook bij forfaitair belaste bedrijven, is een kasboek nodig om de bedrijfseconomische boekhouding (VLIF) betrouwbaar te kunnen invullen: dit is immers een managementtool voor je bedrijf.

Hoe lang bijhouden?

Voor je BTW-documenten geldt een bewaartermijn van 7 jaar. De standaard bewaartermijn voor facturen is 7 jaar.
Facturen die te maken hebben met je bedrijfspand, moet je 15 jaar bewaren.

Een tabel met bedrijfsmiddelen moet je 7 jaar bijhouden.

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

 • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

 • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

 • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

 • Ken je een link van een online formulier?

 • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

 • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
  Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.