Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  5.Exploitatie goederen
maandag , december , 05 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vraag advies aan je syndicaal voorlichter

12. Documenten betreffende de exploitatie en de productie

12.1. Documenten betreffende onroerende en roerende goederen

12.1.1 Notariële aktes van de eigendommen

Uitleg ..........
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover ..........

12.1.2 Kadastrale plannen van de eigendommen

Uitleg ..........
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier Kadasterplan voorbeeld
Online formulier

Giswest

http://www.kadaster.be/Kadaster/Het_kadaster_online: je kan met een eID alle kadastrale gegevens van je onroerende eigendommen opvragen.
Toepassing zonder eID

Opleiding hierover Je notaris
Technische dienst van je gemeente

12.1.3 Pachtcontract, prijzij, erfdienstbaarheid, gebruikerscompensatie

Uitleg Hoe wordt een pachtcontract opgesteld?
Pachtprijscoëfficiënten
Brochure over de pachtwet
Prijzijbarema
Wat is een erfdienstbaarheid?
Aanvraag van een gebruikerscompensatie
Formulier  
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover Je notaris

12.1.4 Ruilpachtcontract van terreinen, teelten,…

Uitleg ..........
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover Je notaris

12.1.5 Toeslagrechten, melkquotum, zoogkoeienquotum

Uitleg Toeslagrechten

Zoogkoeienquotum

Aanvraag zoogkoeienpremie indienen ten laatste 30 september
Overdracht & herverdeling premierechten


Wijzigingen groenbedekking indienen tot 7 november
Formulier

Meer info

Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover Buitendiensten Markt- en Inkomensbeheer helpen u vooruit

12.1.6 Bedrijfsovernamecontract

Uitleg Overnamecontract
Handleiding bij een bedrijfsovername ALV
Formulier ....
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier ..........
Opleiding hierover Buitendiensten Structuur en Investeringen helpen u vooruit

12.1.7 Aannemingscontracten (gebouwen,…)

12.1.8 Kruispuntbank Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen bevat alle gegevens van alle ondernemingen én hun vestigingseenheden. Al deze gegevens worden bijgehouden zodat alle overheidsdiensten over dezelfde gegevens kunnen beschikken. FOD financiën - FOD justitie - FOD sociale zekerheid - FOD informatie en Communicatie.
Tip: Ga na of je bedrijfsgegevens er juist in staan: statuten en neergelegde balansen.

Uitleg Inschrijving
Formulier Controleer je bedrijfsgegevens op de KBO Public Search.
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier  
Opleiding hierover Je sociaal verzekeringsfonds, je boekhouder,

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

  • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

  • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

  • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

  • Ken je een link van een online formulier?

  • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

  • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
    Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.