Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  7.FAVV controle map  >  FAVVDier  >  FAVVKHerkauwers
maandag , december , 05 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vraag ondersteuning van je dierenarts en/of syndicaal voorlichter om dit bij te houden.

6.6.Documenten bij de uitbating van een beslag met kleine herkauwers (schapen en geiten)

Gezien de documenten die moeten bijgehouden worden dezelfde zijn worden de diersoorten samen vermeld.
Let wel : voor iedere diersoort dienen de gegevens apart bijgehouden te worden.

 1. Identificatie en registratie :
  1. Register voor het houden van schapen/geiten met de in- en uitgaande bewegingen
  2. Documenten 15-december telling
  3. Verplaatsingsdocumenten: nodig voor elk 'extern' transport van en naar het bedrijf
 2. Contracten met de dierenarts (niet verplicht)
  1. Overeenkomst bedrijfsbegeleiding tussen de verantwoordelijke en de dierenarts (enkel nodig als er geneesmiddelen aanwezig zijn op het beslag)
 3. Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding
  1. Inkomend geneesmiddelenregister (de specifieke hiervoor voorziene map van DGZ kan ook gebruikt worden): bestaande uit de toedienings- en verschaffingsdocumenten en de voorschriften voor gemedicineerd diervoeder (gehandtekend,chronologisch gerangschikt en doorlopend genummerd)
  2. Uitgaand geneesmiddelenregister (officieel register afgeleverd door DGZ)
  3. 4-maandelijkse evaluatierapporten (in het kader van de bedrijfsbegeleiding)
 4. Vrijwillige deelname aan de zwoegerziektebestrijding (voor schapen)
 5. Vrijwillige deelname aan de CAE-bestrijding (voor geiten)
 6. Voedselketeninformatie FAVV - Informatie over de voedselketen (VKI): Schapen- en geitensector