Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  7.FAVV controle map  >  FAVVDier  >  FAVVRund
maandag , december , 05 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Regeldruk maakt het de boeren moeilijker

6.1.Documenten bij de uitbating van een rundveebeslag

 1. Contracten met de dierenarts
  1. Verplichte overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de bedrijfsdierenarts
  2. Verplichte overeenkomst tussen de verantwoordelijke, de bedrijfsdierenarts en de plaatsvervangende dierenarts
  3. Overeenkomst bedrijfsbegeleiding tussen de verantwoordelijke en de bedrijfsdierenarts (niet verplicht 
 2. Identificatie en registratie :
  1. Inventaris (gedrukt + blanco bladen voor registratie van de geboortes en de aankopen)(kan ook per computer bijgehouden worden)
  2. Identificatiedocumenten (worden meestal bewaard in de map van sanitel)
  3. Strookjes (van de identificatiedocumenten) van de dieren die vertrokken zijn 
 3. Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding
  1. Inkomend geneesmiddelenregister (de specifieke hiervoor voorziene map van DGZ kan ook gebruikt worden) : bestaande uit de toedienings- en verschaffingsdocumenten en de voorschriften voor gemedicineerd diervoeder (gehandtekend, chronologisch gerangschikt en doorlopend genummerd)
  2. Uitgaand geneesmiddelenregister (officieel register afgeleverd door DGZ): enkel bij bedrijfsbegeleiding
  3. 4-maandelijkse evaluatierapporten (in het kader van de bedrijfsbegeleiding 
 4. Melkproductie
  1. Uitslagen van de melkonderzoeken (analyseverslagen)
  2. Register van de melkleveringen (mag in het melkhuisje hangen maar nadien bewaren 
 5. Voedselketeninformatie
Uitleg SANITEL-R (runderen en vleeskalveren) / Handleiding Veeportaal
Formulier Registratieformulier rundveehouder
Bijhouden van een permanent register

Beslaggegevens en gegevens verantwoordelijke

De aanwezige runderen met hun kenmerken

- De gegevens van herkomst of bestemming van de aangekomen of vertrokken runderen
Bijhouden van een register met de vervoersbewegingen
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier  
Opleiding hierover Helpdesk Diergezondheidszorg Vlaanderen