Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  7.FAVV controle map  >  FAVVPlant  >  FAVVMeldingsplicht
maandag , december , 05 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vraag advies aan je teeltvoorlichter en ageer wanneer nodig.

Overzicht van wat dient gemeld aan het FAVV

 1. Meldingslimieten toxines
  Verplichte melding voor elke detectie van de aanwezigheid van toxines van:
  • Staphylococcus aureus
  • Bacillus cereus
  • Clostridium perfringens
  • Clostridium botulinu 
 2. Meldingslimieten chemische contaminatie
  • Meldingslimiet voor residuen van bestrijdingsmiddelen: gemeten waarde /2 > MRL (maximale residulimiet)
  • Meldingslimiet voor residuen van nitraten: gemeten waarde > MRL
  • Meldingslimiet voor contaminatie met PCB's, dioxines, zware metalen, mycotoxines, … Gemeten waarde > ML (maximum level)
   Dit ML is gelijk aan de wettelijke norm.
 3. Lijst van schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten
  Hieronder vind je per teelt de belangrijkste schadelijke organismen in de sector van de primaire plantaardige productie.
  Tomatenzwartkringvirus
  Plantendelen Type Schadelijk organisme
  Alle teelten
  Planten bestemd voor opplant Nematode Aardappelcystenaaltje (Globodera pallida & G. rostochiensis)
  - Onkruid Knolcyperus (Cyperus esculentus)
  Alle soorten van kruidachtige planten
  Planten bestemd voor opplant, met uitzondering van bollen, stengelknollen, wortelstokken, zaden, planten van de familie Gramineae Insect Nerfmineervlieg (Liriomyza huidobrensis)
  Floridamineervlieg (L. trifolii)
  Peer
  Plantgoed (m.u.v. zaden) Bacterie Bacterievuur (Erwinia amylovora)
    Viroïde Pear decline mycoplasm
  Appel
  Plantgoed (m.u.v. zaden) Bacterie Bacterievuur (Erwinia amylovora)
    Viroïde Apple proliferation mycoplasm
  Kers, kriek, pruim, perzik
  Plantgoed (m.u.v. zaden) Virus Pruimensharkavirus
    Viroïde Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
  Braam, framboos
  Plantgoed (m.u.v. zaden) Virus
  Arabisch mozaïek virus
  Latent aardbeiringvlekkenvirus
  Tomatenzwartkringvirus
  Frambozenringvlekkenvirus
  Aardbei
  Plantgoed (m.u.v. zaden) Virus
  Arabisch mozaïek virus
  Frambozenringvlekkenvirus
  Aardbeikrinkelvirus
  Latent aardbeiringvlekkenvirus
  Aardbeizwakgeelrandvirus
    Schimmel
  Krulbladziekte (Colletotrichum actuatum)
  Roodwortelrot (Phytophtora fragariae)
    Bacterie Olievlekkenziekte (Xanthomonas fragariae)
  Sjalot, plantui
  Zaden en bollen voor opplant Nematode Stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci)
  Prei
  Plantgoed Nematode Stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci)
  Sla, komkommer
  Plantgoed (m.u.v. zaden) Virus Tomatenbronsvlekkenvirus
  Aubergine
  Plantgoed (m.u.v. zaden) Bacterie Bruinrot (Ralstonia solanacearum)
    Viroïde Potato stolbur mycoplasm
    Virus Tomatenbronsvlekkenvirus
  Tomaat
  Plantgoed (m.u.v. zaden) Viroïde Potato stolbur mycoplasm
    Bacterie Bruinrot (Ralstonia solanacearum)
  Bacteriekanker (Clavibacter michiganensis)
    Insect Tabakswittevlieg (Bemisia tabaci)
    Nematode Maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi)
    Virus Tomatenbronsvlekkenvirus
  Zaad Virus Pepinomozaïekvirus
    Bacterie Bacteriekanker (Clavibacter michiganensis)
  Paprika
  Plantgoed (m.u.v. zaden) Bacterie Bruinrot (Ralstonia solanacearum)
    Viroïde Potato stolbur mycoplasm
    Virus Tomatenbronsvlekkenvirus
  Selder
  Plantgoed (m.u.v. zaden) Virus Tomatenbronsvlekkenvirus
  Aardappelen
  - Nematode Maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi)
  Knollen bestemd voor opplant Schimmel Aardappelwratziekte (Synchytrium endobioticum)
    Bacterie
  Bruinrot (Ralstonia solanacearum) Ringrot (Clavibacter michiganensis)
    Nematode Aardappelcystenaaltje (Globodera pallida & G. rostochiensis)
  Wortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax)
  Stengelaaltje (Ditylenchus destructur)
    Virus Tomatenbronsvlekkenvirus
  Potato spindle tuber viroïd
    Viroïde Potato stolbur mycoplasm
  Consumptieaardappelen Schimmel Aardappelwratziekte (Synchytrium endobioticum)
    Bacterie Bruinrot (Ralstonia solanacearum)
  Ringrot (Clavibacter michiganensis)
    Nematode Aardappelcystenaaltje (Globodera pallida & G. rostochiensis)
  Maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi)
  Wortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax)
  Bonen
  Zaden Bacterie Common blight (Xanthomonas campestris)