donderdag , september , 29 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Om te boeren in bijberoep, moet je nog enkele papieren invullen

Als zelfstandige van hoofdberoep naar bijberoep

Administratieve procedure rond sociaal statuut

STAP 1

Neem contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.
U ontvangt (of via website):

  • formulier inschrijving als zelfstandige
  • vrijstelling bijberoep

Te Doen:

  1. Vul het formulier in volgens de nieuwe situatie
  2. Voeg een kopie van de arbeidsovereenkomst of recentste loonbon bij
  3. Stuur alles ondertekend terug naar uw sociaal verzekeringsfonds

Vrijstelling bijberoep
Indien je als bijberoeper < 1263.48 €/jaar verdient kan je meteen al vrijstelling aanvragen. Dan hoef je geen bijdrage te betalen.
Let wel: op basis van de belastingsaangifte kan er steeds een regularisatie gebeuren indien je het bedrag toch overschreden zou hebben.

STAP 2

Neem contact op met je ziekenfonds waar je momenteel bent aangesloten. 
Je ontvangt: formulier om statuut als werknemer in orde te brengen.

Te Doen:

  1. Je dient dit formulier door je huidige werkgever in te laten vullen.
  2. Voeg het attest 'van hoofdberoep naar bijberoep' (dit ontvang je van je sociaal verzekeringsfonds) bij.
  3. Stuur alles ondertekend terug naar je ziekenfonds.
Top