maandag , december , 05 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Korte lijst van administratiecontroles, waardoor bedrijven beboet worden.

A. Kort overzicht van kerntaken en inspectie

Paspoorten van uw bedrijf

Controleer in eerste instantie of je over alle paspoorten beschikt. Kijk hiervoor naar de respectievelijke mappen.

Vergunningen en attesten

 • Bouwvergunningen en plannen van vergunningen
 • Milieuvergunningen
 • Grondwaterwinningsvergunning
 • Attest debietmeter op waterpomp
 • Brandstofopslag: attest van mazouttankbouwer en attest waarschuwings- en/of beveilingssysteem

Welke registers moet je CONTINU bijhouden?

 • Dierenbeweging:
 • Geneesmiddelengebruik:
 • Eigen waterwinning:
 • Teeltverzorging op teeltfiches:
 • Bemestingen en bemestingsplan:
 • Boekhoudkundige en fiscale documenten:

Welke aangiftes moet je doen?

 • Wateraangifte
 • Mestaangifte
  • Burenregelingen en inscharingscontracten
 • Provinciale bedrijfsbelasting
 • Gemeentelijke bedrijfsbelasting
 • Verzamelaanvraag ALV

Wie komt allemaal controleren?

 • Vraag je niet af of er controle komt, maar wanneer.
 • Controleurs kunnen alle bedrijfsgebouwen betreden: jouw kantoor of bureau in de woning wordt ook als bedrijfsruimte aanzien.
  • Je doet er goed aan om de toegang tot de bedrijfsruimtes mogelijk te maken.
 • Mits huiszoekingsbevel of machtiging van een onderzoeksrechter, kan de controle jouw woning betreden tussen 5 uur 's morgens en 21 uur 's avonds.
  • Vraag een kopie van het huiszoekingsbevel en het identificatiekaartje van de onderzoeker.
  • Bel onmiddellijk jouw adviseur (boekhouder, voorlichter) om je te ondersteunen tijdens de controle: jouw externe adviseur kent de reglementering dikwijls beter en kent jouw bedrijfsgeschiedenis.
 1. Agentschap Landbouw en Visserij

  • Controle aangifte oppervlakte in de verzamelaanvraag
  • Controle toepassing randvoorwaarden.
 2. Vlaamse Landmaatschappij

 3. Voedselagentschap FAVV

  • Identificatie van de dieren
  • Controle op de autocontrole van de lastenboeken
 4. Fiscaal ambtenaar:

  Inkomstenaangifte en belastingdienst
 5. Sociale inspectie

 6. Vlaamse Milieu Maatschappij

  • Verzegeling van debietmeter en opname van tellerstand
 7. Milieupolitie

  • Naleving van VLAREM
  • Naleving van de toegekende milieuvergunning
  • Naleving van de sectorale voorwaarden
  • Attest van keuring mazouttank
  • Attest en registers van meters van eigen waterwinning
 8. Bouwpolitie

  • Bouw je volgens ingediend plan?
  • Zijn alle gebouwen vergund?
  • Zijn alle werken vergund?
  • Klassering en bescherming van landschappen en monumenten?
 9. Natuurpolitie ANB: natuurwachters, natuurinspecteurs

  • Onderhoud en behoud van perceelranden
  • Vergunning voor wijzigen van de kleine landschapselementen?
  • Distelbestrijding
  • ...

Ken je rechten bij controle en inspectie

Vorige pagina /Inhoudstabel /Volgende pagina