Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  Kerntaken en inspecties  >  KBO
maandag , december , 05 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

'Kruispuntbank Ondernemingen' staat volledig los van 'Boeren op een Kruispunt'

Voorkom een mogelijke administratieve boete van 500 tot 2.000 euro

Verplichte registratie

De natuurlijke personen, vennootschappen of verenigingen, die in België zelfstandige activiteiten uitoefenen, moeten worden opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). De KBO is een gegevensbank in beheer van de Federale Overheidsdienst Economie, waarin de identificatiegegevens van alle ondernemingen worden samengebracht. Voor landbouwers werden in het verleden heel wat gegevens door andere overheden invuld:

 • Vennootschappen werden toegevoegd door de griffie van de rechtbank van koophandel.
 • Landbouwers (onder stelsel van natuurlijke persoon of maatschap (samenuitbating) werden door de BTW-administratie ingevoerd.

Controleer uw gegevens in de KBO

Controleer de vestigingseenheden.

Sedert 1 juli 2009 moeten alle Belgische economische activiteiten in de KBO worden opgenomen met vestigingseenheden. Voor heel wat landbouwondernemingen ontbreken deze gegevens nog. Heel wat instanties baseren zich op de gegevens in de KBO. Omdat de ondernemingen wettelijk gezien vandaag met een vestigingseenheid in de KBO moeten geregistreerd staan, kan dit problemen geven.

 • Bijvoorbeeld het FAVV of de OCI’s (Onafhankelijke Certificerings Instellingen) vragen in het kader van de certificering van de autocontrole steeds het vestigingseenheidsnummer. In de praktijk ontbreekt dit vestigingseenheidsnummer vaak. Hierdoor kan de certificering vertraging oplopen, wat gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsresultaat.
 • De Vlaamse Landmaatschappij (de Mestbank) consulteert ook deze databank (ander andere voor nazicht van uw vestigingseenheden)
 • Voor de toekenning van premies en productierechten consulteert ALV de Kruispuntbank van ondernemingen.
 • Vele heffingen (bvb FAVV bijdrage, waterheffing, provinciale heffing,…) worden in principe per vestiging geheven.

Controleer de activiteiten

Sedert 1 april 2010 moeten de activiteiten, die uw onderneming uitoefent, ook opgenomen moeten zijn in de KBO. Indien niet alle activiteiten correct geregistreerd zijn, riskeert de ondernemer een administratieve boete van 500 tot 2.000 euro. De activiteiten van de onderneming bevinden zich steeds op het niveau van de vestigingseenheid en net dit gegeven ontbreekt voor de meeste landbouwondernemingen.

Uw actie is vereist

Via de KBO Public Search (Klik hier) kan u zelf controleren of uw onderneming correct geregistreerd staat in de KBO.

 • U vult eenvoudig weg uw BTW-nummer in en u kan zien hoe uw bedrijf met zijn vestigingseenheden is geregistreerd. Indien het gaat over een vennootschap kan u ook zien, welke balans, resultaatrekening en statuutwijzigingen u hebt laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. (U kan dit evengoed van al uw collega's of zakenpartners bekijken.)

Bij “aantal vestigingseenheden” moet er minstens één vestigingseenheid ingegeven zijn.

 • Controleer ook of het adres klopt en of alle activiteiten opgenomen zijn.
 • Opgelet, wanneer u uw activiteiten uitoefent onder de vorm van een de feitelijke vereniging of maatschap, zal u nooit een vestigingseenheid terugvinden in de KBO. In dit geval is het belangrijk dat u nagaat of al de personen die deel uitmaken van de feitelijke vereniging apart staan ingeschreven in de Kruispuntbank. De identificatie, zoals deze gekend is bij het Agentschap, moet inhoudelijk identiek zijn aan de identificatie bij de KBO. Bijvoorbeeld: de samenuitbating van een bedrijf door echtgenoten, waarbij het ondernemingsnummer enkel op naam van de man of vrouw staat, is niet toegestaan!(Informatie Verzamelaanvraag=>zie pagina 9)
 • Controleer of de activiteitencodes nog juist staan. Klik hier voor de tabel met activiteitencodes

Zijn uw gegevens onvolledig of niet correct?

Indien uw gegevens niet correct staan, heeft u een aantal mogelijkheden.

 1. Ontbrekende gegevens kunt u kosteloos laten aanpassen door middel van de verbeterformulieren, die u terugvindt op de website van de FOD Economie.
  • Voor een overzicht van alle formulieren klik je hier. Je kan er alle formulieren gewoon downloaden, invullen en doorsturen: je hebt hier dus geen elektronische identiteitskaart (eID) voor nodig.
  • Voor het formulier "Aanvraag voor de aanpassing van de algemene gegevens van de onderneming natuurlijke persoon" klikt u hier.
 2. Een andere mogelijkheid om gratis bepaalde gegevens toe te voegen, is via de webtoepassing ‘KBO Private Search’: Klik hier. Deze applicatie is bereikbaar via een link op de startpagina van de website van de FOD Economie. Om toegang te krijgen tot deze internetsite, maakt u gebruik van uw elektronische identiteitskaart of federaal token.
 3. U kan ook steeds contact opnemen met een ondernemingsloket om de KBO te laten aanvullen maar dan gaat het om een betalende dienstverlening (85.50 euro per vestigingseenheid). U neemt hiervoor best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds. Klik hier voor de contactgegevens lijst van sociaal verzekeringsfondsen
 4. Wellicht heeft ook uw boekhouder contacten gelegd met de KBO om voor haar klanten landbouwers een verbetering van ontbrekende gegevens te doen.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij de voorlichters van uw landbouworganisatie, uw boekhouder of bedrijfseconomisch adviseur.

Terug naar kerntaken en inspecties