Je bent hier : Projecten  >  Administratieproject  >  eID
maandag , december , 05 2022

Toepassingen online met je Elektronische Identiteitskaart (eID) op een rijtje

Online toepassingen met je eID (elektronische identiteitskaart)

Welke documenten kan je raadplegen of invullen (juni 2017)?

Je kan met je eID ook volmachten geven aan adviseurs en voorlichters, die de administratie voor jou invullen.

 • Hou er dan wel rekening mee, dat je die volmachten ook moet intrekken indien je verandert van adviseur.
 1. Toepassingen familiaal:
  • Onmiddellijke toegang tot je rijksregister dossier:
   • gezinstoestand
   • via mijn dossier (https://mijndossier.rrn.fgov.be/); mijn attesten
    1. Getuigschrift van inschrijving
    2. Samenstelling van het gezin
    3. Getuigschrift van verblijf
 2. Belastingen:
  • Tax on web (invullen belastingen)
  • MyMinfin
   • Gegevens en documenten; documenten
    1. Aanslag biljetten van de belastingen per jaar
    2. Documenten ontvangen (onderdeel voor invullen brief)
     1. Loonfiches
     2. Bijlagen bij belastingbrieven
     3. Attesten
     4. Belasting aangiften per jaar
   • Volmachten
    1. Wie heeft de volmacht om dit te doen.
   • Inkomen en fiscaliteit
    1. Fiscale balans (tegoeden of schulden aan de staat)
   • Vermogen
    1. Lijst van onroerende goederen in eigendom
    2. Opvragen van kadastrale gegevens
   • E services
    1. Attesten voor inhouden of je aannemer in orde is met RSZ, BTW (bekijken voor betaling en afdrukken bij bouw werkzaamheden, bij de factuur voegen)
    2. Professionele services
     1. Intervat: elektronische indienen van je BTW aangiften en listingen
 3. Economie
 4. Gezondheid
  • eHealt
   • eHealt Burgers: hier kan je toestemming geven dat alle professionele medische hulpverleners jou dossier kunnen inkijken. In alle ziekenhuizen of bij alle huisdokters is bij consultatie jou dossier beschikbaar.
 5. Werk
  • MyPension.be
   • Hier kun je bij mijn wettelijk pensioen volgende vinden:
    1. Loopbaan als zelfstandige
    2. Loopbaan als werknemer
    3. Eventuele jaren waarvoor je vrijstelling kreeg van sociale bijdragen
 6. Vlaamse toepassingen
 • Je hebt geen documenten nodig (belastingbrieven, KI,..)
 • E-loket land en tuinbouw
  • Aanvraag premies (verzamelaanvraag, zoogkoeien, Kalveren, ..
  • Vlif steun
  • Zorgboerderijen
  • Agromilieumaatregelen
  • Volmachten geven of intrekken
 • E-loket VLM Mestbank
  • Aangiften mestproductie
  • Aan en afvoer van mest
  • Mestverwerking
  • Nutriënten emissie rechten
  • Bedrijfsgegevens
  • Volmachten geven of intrekken
 1. Ziekenfonds
  • Raadplegen van je dossier
   • Ziekenfondsen andere dan CM
   • Christelijke Mutualiteit
    1. overzichten arbeidsongeschiktheid
    2. Documenten en gele klevers
     1. getuigschriften arbeidsongeschiktheid
     2. afdruk attest medische uitgaven (bv jaaroverzicht)
    3. Financieel overzicht
     1. Mijn terugbetalingen
 2. Sociaal verzekeringsfonds
  1. Afdrukken loopbaan attest
  2. Aanvraag vermindering sociale bijdrage lopend jaar bij lager inkomen
  3. Overzicht loopbaan
  4. Overzicht betaalde bijdragen
 3. Kind en Gezin

Vraag: Ken je nog toepassingen die op dit lijstje horen? Geef ze dan aub door via info@boerenopeenkruispunt.be

Let op: sommige land- en tuinbouwers geven hun eID mee aan hun bedrijfsadviseurs om bedrijfsadministratie in te vullen. Hou er mee rekening dat uw bedrijfsadviseur hiermee alle bovenstaande documenten kan consulteren.