Je bent hier : Tips
zondag , oktober , 02 2022

Nieuwe oplossingen en tips

10

Hoe verloopt een onaangekondigde FAVV controle?

geplaatst op
Hoe verloopt een onaangekondigde FAVV controle?

Bron: Boer & Tuinder 10 augustus 2018; Voorbereid zijn op FAVV Controle.

De inspecteur van het FAVV zal zich kenbaar maken en uitleggen welke controles er zullen plaatshebben. Vraag bij inspectie steeds een naamkaartje met de coördinaten van de inspecteur. De dieren, lokalen, het materieel zal gecontroleerd worden. Daarnaast zal er nagekeken worden of de hygiënevoorschriften worden nageleefd. Na de controle zal de administratie worden nagekeken, zoals het traceerbaarheidsregister, paspoorten en je register van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De inspecteur stelt een verslag op van zijn bevindingen, geeft de vaststellingen mee, samen met uitleg over wat eventueel verbeterd kan worden. Op dit moment kan jij opmerkingen aan het verslag toevoegen. Tijdens een controle mag je je altijd laten bijstaan door een adviseur van een landbouworganisatie, dienstverlener, vriend of familielid. Hij/zij kan optreden als getuige en notities nemen van wat er gezegd wordt en vastgesteld word. Als er fouten worden vastgesteld, erken deze fouten. Vraag aan de inspecteur om de reglementering (wetten, decreten,..) door te sturen, zodat je in de toekomst deze fouten kan voorkomen.

Voor de controles gebruikt het FAVV een checklist, een gestandaardiseerde lijst van controlepunten. Afhankelijk van de activiteiten op het landbouwbedrijf, zullen er verschillende checklists gebruikt worden. Bij de controle hanteert de inspecteur een puntensysteem, dat per controlepunt een onderscheid maakt in de ernst van de overtreding. Bij een ongunstig resultaat volgt er afhankelijk van de ernst van de overtreding, een waarschuwing of een proces-verbaal. Het FAVV zal ook steeds terugkeren voor een tweede controle om na te gaan of alles in orde is gebracht.

De meest voorkomende overtredingen

Gewasbeschermingsmiddelen:

  • In het bezit zijn van niet erkende gewasbeschermingsmiddelen. Indien je niet over een speciale vergunning beschikt, mogen deze middelen niet op het bedrijf aanwezig zijn.
  • Als de erkenning van een middel ingetrokken wordt, dan is er een overgangsperiode van 12 maand waarin dit product mag verkocht worden en een overgangsperiode van 18 maand waarin dit middel mag opgebruikt worden. Nadien moet je dergelijke producten afzonderlijk bewaren, met de vermelding NBGM (niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen), tot ze kunnen opgehaald worden door Agri Recover (2 jaarlijkse ophalingen)
  • Het niet bijhouden van een register over de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen is een veel voorkomende overtreding. Dit register moet volgende gegevens beschikken: Het perceelnummer en de behandelde oppervlakte, het gewas, de datum van de behandeling, de volledige naam van het gebruikte product, het partijnummer en de gebruikte dosis. (Dit mag digitaal of op papier bijgehouden worden)
  • Technische keuring van spuittoestellen: Je moet zelf initiatief nemen om je spuittoestel te laten keuren. Een zelfklever op het toestel geeft aan of het goedgekeurd is, maar na da de keuring krijg je ook een attest.

Identificatie en registratie

  • Varkenshouderij: Alle toekomende en vertrekkende varkens moeten geregistreerd worden in een register. Het moet vermelden wie de varkens brengt/afvoert en wat de bestemming is van de vertrekkende varkens. Indien het FAVV hier onregelmatigheden in vaststelt, is dit een grote overtreding. Dieren zonder oormerk en het niet overeenkomen van het register met de Sanitel gegevens zijn ook veelvoorkomende overtredingen.
  • Het niet bijhouden van een bedrijfsregister in de rundveehouderij is een veel voorkomende overtreding. Dit register vermeldt alle identificatie gegevens van de dieren die aanwezig zijn op het bedrijf. Ongeïdentificeerde kalveren van meer dan 7 dagen oud en het aantreffen van paspoorten van dieren die het bedrijf hebben verlaten zijn minder zware overtredingen die ook vaak worden vastgesteld

Geneesmiddelen

  • In de kast mogen enkel geneesmiddelen aanwezig zijn als je beschikt over een voorschrift of toediengins- en verschaffingsdocumenten van de dierenarts. Geneesmiddelen die enkel mogen toegediend worden door een dierenarts, mag jij niet op je bedrijf bewaren.
  • Noteren van het gebruik van geneesmiddelen in een geneesmiddelenregister per aanwezige diersoort. De verpakking van de geneesmiddelen moet steeds de herkomst vermelden.

Lees ook: Rechten en plichten bij controle

Posted in: Algemeen | Tags: inspectie , gewasbescherming , geneesmiddelen , identificatie , favv | Comments (0) | View Count: (3362)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top