Je bent hier : Tips
zondag , april , 21 2019
Welkom en tof dat je onze tips leest en verder wil volgen.
Je kans ons helpen door onze tips en ideetjes een Like op Facebook, een Tweet of een Share op LinkedIn te geven.
Facebook LinkedIn Twitter

Krijg je geen Nieuwsbrief meer doorgestuurd? Bevestig je inschrijving via het inschrijvingsformulier (duurt 1 minuut).
Naar aanleiding van de GDPR hebben we mogelijk opnieuw je toestemming nodig.

Nieuwe oplossingen en tips

31

Boer toont lage inkomsten via belastingaangifte:"Ongelooflijk" volgens de sociale dienst

geplaatst op
Boer toont lage inkomsten via belastingaangifte:

Nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn,
willen we ons via deze weg richten op onze lezers in de sociale huizen en boerenmandatarissen in het gemeentelijk beleid.
Andere lezers kunnen dit bericht ook doorgeven via hun plattelandsorganisaties aan de belanghebbenden. 
'Als boeren geen tijd nemen om te gaan vertellen over de noden van collega-boeren,
Als boeren zelf niet opkomen voor hun familie, vrienden en collega's, wie zorgt  dan wél dat zij gehoord worden?'

In land- en tuinbouw is er regelmatig spraken van onderbescherming via sociale rechten. 

 • In land- en tuinbouw zijn er veel gezinnen, die geen gebruik maken van hun sociale rechten. Ze zijn het niet gewend en willen meestal op eigen kracht verder.
 • Ze kennen de mogelijkheden niet en beschikken over geen netwerk dat hen informeert over de mogelijkheden.
 • Ze denken dat ze er geen recht op hebben en hebben het knap lastig om sociale dienstverleners te overtuigen dat ze er toch nood aan hebben.

Voor het sociaal onderzoek zijn er echter indicaties die leiden tot wantrouwen

 1. Boeren hebben meestal een boerderij
  voor de buitenwereld oogt alles als rijkdom, omdat menig buitenstaander niet snapt dat er tegenover het vermogen (boerderij) ook een pak schuld kan staan. Soms zelfs meer schuld dan alles bij mekaar waard is. Vooral bij boeren en tuinders met een zeer gebrekkige boekhouding is het moeilijk om hier wijs uit te geraken, en is samenwerking met een sectorspecialist aangewezen.
 2. Boeren hebben soms ongelooflijk lage inkomsten
  Voor het sociaal onderzoek (om toegang te krijgen tot sociale rechten) wordt veelal gevraagd naar bewijzen. Bij de voorlegging van de inkomstenbewijzen (bv de belastingaangifte) worden de cijfers als ongelooflijk beschouwd. Wie haalt het in zijn hoofd om zo lang voor zo’n laag (of zelfs negatief) inkomen te werken?
  Veel boeren gezinnen leven met het opstapelen van onbetaalde facturen. Dit kan oplopen tot de 100.000 euro’s. Laat u niet vangen door de gedachte dat zo’n zelfstandigen ‘zwart’ zouden verdienen: wie officiële facturen amper kan betaald krijgen, heeft er geen belang bij om ‘zwart’ te verdienen om ‘wit’ te betalen.

  Indien de boer of tuinder dus een zeer laag inkomen voorlegt, vraag dan ook even naar de lijst van onbetaalde facturen: heel dikwijls heel precaire schulden boven zoals
  • Achterstal sociale bijdragen
  • Achterstal fiscaal: btw, inkomstenbelasting, onroerende voorheffing (KI)
  • Achterstal energie en water
  • Achterstal bij de bank
  • Achterstal bij de leveranciers. ….

De meerderheid van de boeren en tuinders geven nog steeds hun belastbaar inkomen aan via het landbouwforfait. Het minimum inkomen in deze rekentechniek is nul euro. Voor de aangifte moet de boekhouder niet vragen of er achterstallen zijn. Boeren in het landbouwforfait kunnen dus in werkelijkheid zeer veel geld verloren hebben, die ze niet kunnen aangeven als fiscale beroepsverliezen. 
In het rampjaar van het grote verlies kunnen ze meestal nog verder met het opstapelen van onbetaalde facturen. Wanneer ze zich aanmelden voor het activeren van hun sociale rechten, kan hun actueel inkomen hoger zijn dan nul, maar moeten ze dit meestal gebruiken voor de vele afbetalingsplannen die lopen. Op dat moment zit er geen rek meer op via opstapelen van onbetaalde facturen en is de nood het hoogst. 

Oplossingen die er toe doen

Om in zo’n complexe materie te kunnen helpen als sociaal dienstverlener, vragen we u om te doen wat u snel kan, en voor andere rechten een nieuwe afspraak te maken samen met de boer en zijn bestaande vertrouwenspersonen. Zij kunnen u alle gegevens bezorgen om uw klassieke aanvraagformulieren in te vullen.

Met de klassieke sociale rechten (energiepremie, studiebeurzen, leefloon) kan u al voor een grote steun zorgen: snel, effectief en efficiënt. U hoeft dus geen speciale zaken voor deze doelgroep uit te vinden.

Door de integrale problematiek bespreekbaar te maken met zijn bestaande vertrouwenspersonen, kan een integrale verbetering gerealiseerd worden voor de betrokkenen.

 • Meestal heeft de boer / tuinder nog wel een (fiscaal of bedrijfseconomisch) boekhouder, die meestal beter de cijfers kan aanbrengen dan de ondernemer zelf. De meeste boeren en tuinders (>50%) zijn trouwens ook aangesloten bij een landbouwsyndicaat, waar de medewerkers u ook verder kunnen helpen.
 • U kan ook gratis en discreet beroep doen op de diensten van vzw Boeren op een Kruispunt. We hebben meer dan 10 jaar ervaring en hebben verstand van boerenoplossingen. U kan ons 7/7 gratis bellen naar de hulpverlening op 0800.99.138.
  We hebben een uitgebreid programma om sociale dienstverleners in de gemeenten te ondersteunen.

"Als de boer er maar beter van wordt"

Posted in: Algemeen | Tags: onderbescherming , sociale rechten , sociaal huis | Comments (0) | View Count: (164)
Comment function is not open

Je kan hiernaast zoeken of we al over een bepaald onderwerp een tip hebben geschreven.
Vul het zoekwoord in en klik even op 'Search'.

In sommige gevallen krijg je meerdere pagina's waar je op kan doorklikken.

Heb je hier vragen over? Dan kan je hier je vraag of opmerking doorgeven.
Je kan ook gratis bellen naar ons hulpnummer 0800 99 138 (ook buiten kantooruren).

Top