Je bent hier : Tips
vrijdag , maart , 22 2019
Welkom en tof dat je onze tips leest en verder wil volgen.
Je kans ons helpen door onze tips en ideetjes een Like op Facebook, een Tweet of een Share op LinkedIn te geven.
Facebook LinkedIn Twitter

Krijg je geen Nieuwsbrief meer doorgestuurd? Bevestig je inschrijving via het inschrijvingsformulier (duurt 1 minuut).
Naar aanleiding van de GDPR hebben we mogelijk opnieuw je toestemming nodig.

Nieuwe oplossingen en tips

29

Overal wordt er later betaald aan leveranciers. Stilaan stijgt de ongerustheid. (november 2018)

geplaatst op
Overal wordt er later betaald aan leveranciers. Stilaan stijgt de ongerustheid. (november 2018)

In de Tijd konden we lezen dat over alle sectoren (ook buiten landbouw) de betalingen van facturen zijn vertraagd.
"In het derde kwartaal van dit jaar werd 32,9 procent van de facturen te laat betaald,...." (nvdr : dit is wellicht inclusief 1 dag te laat).
Wat volgens Graydon ook verontrust, is dat het aantal wanbetalingen - facturen die na drie maanden onbetaald blijven - stijgt. Het gaat om 11 procent van alle facturen.”

Gezien de moeilijkheden op rendement van verschillende subsectoren in de land- en tuinbouw, stijgt ook de ongerustheid in de land- en tuinbouw. Dit is begrijpelijk.

Verschillende leveranciers zetten meer in om hun vorderingen via verschillende kanalen versneld te innen. Sommige leveranciers nemen direct contact op met de bank of sommige afnemers, om over het lot van de boer of tuinder te beslissen. Andere leveranciers sturen hun eigen deskundigen naar de boer om de financiële situatie volledig uit te klaren.

 • In onze begeleidingen zien we dat hierbij soms onredelijke of onrechtvaardige kosten worden bijgeteld. Er zijn regels over de nalatigheidsintrest, het schadebeding enzovoort.
 • Heel opvallend is dat boeren en tuinders zelden discussiëren over de schuld of het openstaand bedrag. Ze erkennen de schuld en zouden maar al te graag betalen moesten ze kunnen:Boeren en tuinders zijn ter goede trouw. 
  Wie voor de rechtbank verschijnt, ervaart dat de voorzitters van de handelsrechtbanken dit ook erkennen.
 • Het is soms frustrerend om vast te stellen dat sommige leveranciers onredelijke kosten optellen: hierdoor kan de boer nog moeilijker zijn basisschuld verminderen.
  • In de economie wordt meest verdiend door zaken te doen met de zwakkere partijen: geen onderhandelingspositie, geen marktkennis en geen juridische verdediging maakt kwetsbare bedrijven nog kwetsbaarder. Het recht is aan de wakkeren, en niet aan de zwakkeren.
  • Anderzijds zijn er ook leveranciers die hun intresten laten vallen, als er een haalbaar afbetalingsplan is gemaakt en ondertekend. Het maken van een kasplanning is noodzakelijk. Deze kans moeten boeren en tuinders in nood dan ook nemen.
   In Nederland rekenen ze hiervoor de kritieke melkprijs uit.

Vzw Boeren op een Kruispunt ondersteunt boeren en tuinders met betalingsproblemen om hen te versterken in deze onderhandelingen:

 • Door uit te leggen wat een incasso-bureau kan en mag (geen beslag bv), hoe u best reageert bij een deurwaardersbezoek en hoe u tot een minnelijke oplossing kan komen. 
 • Door uit te rekenen op welke termijn de schuld redelijkerwijs kan terugbetaald worden.
  We houden hiermee rekening met de meest precaire schuldeisers: de fiscus, sociaal verzekeringsfonds, levensnoodzakelijke leveranciers. 
 • Door de landbouwer uit te leggen wat zijn rechten en plichten zijn en hiermee misbruik te voorkomen. Het wettelijk maximum aan nalatigheidsintrest en schadebeding wordt immers te vaak overschreden bij invorderingen.
  "20-30-40% intrest betalen is volgens ons 'van het potje gerukt'.
 • We hebben ook een beperkte lijst van referentie-advocaten die -volgens onze ervaring- boeren en tuinders optimaal verdedigen. (Dit juridisch advies moet de adviesvrager wel zelf betalen: vzw Boeren op een Kruispunt heeft zelf geen juristen of advocaten in dienst om het gratis te doen.)

Pas op:

 • Bij aanmelding bij een advocaat raden we boeren aan om -nog voor de vraagstelling- eerst na te gaan of het advocatenkantoor de schuldeiser in andere zaken niet als klant heeft: deontologisch moet de advocaat dit vooraf kenbaar maken om belangenvermenging tegen te gaan.
 • Indien uw leverancier zijn eigen deskundige opdringt die uw financiën komt uitvlooien, onderzoekt u best eerst wie de échte opdrachtgever is van deze deskundige: Wie haalt er meest voordeel uit en wie krijgt de rekening gepresenteerd? De ervaringen van uw familie, vrienden en collega's kunnen u hierover inlichten.00
Posted in: Algemeen, Rundvee, Varkenshouderij, Pluimveehouderij, Tuinbouw, Akkerbouw | Tags: invorderingen , nalatigheidsintrest , schadebeding , advieskosten | Comments (0) | View Count: (351)
Comment function is not open

Je kan hiernaast zoeken of we al over een bepaald onderwerp een tip hebben geschreven.
Vul het zoekwoord in en klik even op 'Search'.

In sommige gevallen krijg je meerdere pagina's waar je op kan doorklikken.

Heb je hier vragen over? Dan kan je hier je vraag of opmerking doorgeven.
Je kan ook gratis bellen naar ons hulpnummer 0800 99 138 (ook buiten kantooruren).

Top