Je bent hier : Tips
vrijdag , mei , 24 2019
Welkom en tof dat je onze tips leest en verder wil volgen.
Je kans ons helpen door onze tips en ideetjes een Like op Facebook, een Tweet of een Share op LinkedIn te geven.
Facebook LinkedIn Twitter

Krijg je geen Nieuwsbrief meer doorgestuurd? Bevestig je inschrijving via het inschrijvingsformulier (duurt 1 minuut).
Naar aanleiding van de GDPR hebben we mogelijk opnieuw je toestemming nodig.

Nieuwe oplossingen en tips

30

Fiscale beroepsverliezen en VLIF-voorwaarden.: het wringt op sommige bedrijven.

geplaatst op
Fiscale beroepsverliezen en VLIF-voorwaarden.: het wringt op sommige bedrijven.

Vandaag (november 2018) zijn er verschillende sectoren waar gigantische verliezen worden geleden: varkenshouderij, vleesveehouderij, aardappelsector, bepaalde groenten en sommige fruitbedrijven.

In de media was er veel te doen over de carry back/carry forward mogelijkheid om fiscale beroepsverliezen te gebruiken als belastingkrediet.

In die systeem kan een boer of tuinder zijn bewezen beroepsverliezen in jaar X aanwenden om af te trekken van zijn beroepswinst in het jaar X+1 of X-1..

Als je bijvoorbeeld 100.000 euro verliest in 2018, kan je dit verlies aftrekken van je (hopelijk) winst van 2019 en volgende. Je kan dit verlies ook doen aftrekken van je hoger inkomen, waarop je inkomstenbelasting betaalde.  Dit geeft dus een belastingbesparing van 100.000 euro x gemiddeld tarief (+- 25%) = 25.000 euro.  

100.000 euro verlies komt overeen met 10.000 biggen x 10 euro verlies, 25 hectare aardappelen x 4000 euro verlies, ....

Hebt u nog een forfaitaire aangifte voor uw inkomstenbelasting? Dan kan dit niet!
 

Voor een groot deel van de land- en tuinbouwbedrijven is dit nog steeds de beste manier om inkomsten uit te rekenen. .

Forfaitair belaste bedrijven, die veel verliezen leden,  hebben echter een minimum inkomen van NUL euro: zij kunnen dus geen beroepsverliezen doorschuiven naar het volgende jaar. Dit is in concrete gevallen een groot nadeel. 

Door van forfait naar vereenvoudigde boekhouding over te stappen, kan wel genieten van dit belastingvoordeel. Voor alle jaren, waarvoor je nog geen aangifte deed van beroepsinkomen, kan je deze overstap nog zetten.
In een aantal gevallen kan je zelf de vorige aangifte nog (laten) aanpassen (uiterlijk tot moment dat je belastingen zijn uitgerekend door de fiscale diensten).

 • Wie al een BTW-boekhouding doet, moet niet veel extra informatie aanbrengen om een fiscale beroepsinkomen te bewijzen.
   
 • Wie nog in de landbouwregeling zit voor BTW, maakt bovendien best ook even de berekening hoeveel BTW uit het bedrijf kan gehaald worden bij de overstap van landbouwregeling naar de algemene regeling. Op dat moment is het belangrijk om de volledig stock en alle afschrijfbare goederen goed in kaart te brengen.

Bedrijven die zeker geen beroepsverliezen hebben, hoeven deze overstap niet te maken. Je kan dit alleen beslissen nadat je de werkelijke inkomsten en uitgaven hebt berekend.
Met een snelanalyse van de kwartaalaangiften BTW weet je al veel.

"Ga ik dan mijn steun van het Vlaams LandbouwInvesteringsFonds (VLIF) niet verliezen?"
 

In de voorwaarden van VLIF-steun staat dat u minstens 12.000 euro beroepsinkomsten moet halen uit uw landbouwactiviteiten.

 • Op kwetsbare bedrijven met een laag inkomen zijn de meeste investeringen al een paar jaar oud: een deel van de VLIF-steun is verworven. Bij aangifte dat u niet meer zal voldoen aan de voorwaarden, blijft de oudere VLIF-steun verworven.
 • We hopen dat bedrijven met weinig kasmiddelen (lage liquiditeit) hun investeringen uitstelden: investeren om belasting te besparen is meestal niet zo slim, als u aan verschillende schuldeisers rente moet betalen op de achterstallige betalingen.

Voor een aantal bedrijven zagen we dat het VLIF-steun, die over volgende jaren weg valt, veel lager is dan de onmiddellijk te realiseren belastingbesparing. Vergelijk het verloren deel van de 8% en 18% steun op roerende investeringen met de belastingbesparing van gemiddeld 25% (die direct kan aangewend worden). Voor de onroerende investeringen hangt het ervan af hoe oude de investeringen zijn: indien stallen ouder dan 5 jaar zijn, dan blijft het in sommige gevallen (*) zinvol om de berekening te maken. 

 1. Vraag maatwerk advies aan de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij met de eenvoudige vraag:
  ‘Hoeveel VLIF-steun zou ik verliezen, mocht ik vanaf vandaag niet meer voldoen aan de VLIF-voorwaarden?’

We hebben ook een rekentool, die u kan gebruiken als voorbereiding. Neem uw VLIF-beslissingen ter hand en u kan zelf al een en ander ‘onder voorbehoud’ berekenen als voorbereiding op een adviesgsprek.

 1. Met dit antwoord kan u maatwerkadvies vragen aan uw persoonlijke boekhouder (of voor een 2e opinie bij een andere boekhouder). Deze fiscalist kan met de beschikbare gegevens , je BTW-kwartaalaangiften en je bedrijfseconomische boekhouding vrij snel de belastingbesparing uitrekenen.
   
 2. Een vereenvoudigde boekhouding die uw fiscale beroepsverliezen toont, geeft u ook gemakkelijker toegang tot allerlei sociale rechten, waar u en uw gezinsleden recht op hebben.
  Uw boekhouder kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van deze sociale steun.
   

Let op:

Neem zeker de volledige lijst van

 • openstaande schulden (ook kostlopende schulden bij de bank: KK / VVKT)
 • alle leveranciersschulden (bedrag en intresten)
 • achterstallen bij fiscus (BTW, Inkomsten belasting, Onroerende voorheffing KI) en
 • sociale bijdragen en eventueel RSZ mee

om aan te geven in welke grootteklasse de fiscale beroepsverliezen zullen zitten.
In de  bedrijfseconomische boekhouding , forfaitaire berekening beroepsinkomen of BTW-aangifte kan uw fiscaal adviseur, deze gegevens immers niet terugvinden. Het is uw ondernemersverantwoordelijkheid om uw boekhouder alle gegevens te tonen.

 • Een uitgewerkt advies verplicht u nog niet tot een overstap.

  Wellicht liet u bij de recentste aangifte inkomstenbelastingen al een simulatie maken om te weten waar u voor het inkomstenjaar 2018 gaat uitkomen.
  Door bovenstaande analyse te maken, wordt u weer wat beter voorbereid voor de toekomst . Hou alle cijfermateriaal bij, zodat u jaarlijks deze analyse kan opnieuw (laten) maken.

Gebruik onder voorbehoud en als voorbereiding op een maatwerk-adviesgesprek

(*) "in sommige gevallen": als maar 10% (onderschatting) van de bedrijven hier voordeel uit halen, dan gaat het toch nog altijd over >1000 gezinnen. 

Posted in: Algemeen, Rundvee, Varkenshouderij, Pluimveehouderij, Tuinbouw, Akkerbouw | Tags: fiscaliteit , subsidievoorwaarden , belastingvoordeel , carry-back , carry-forward , VLIF | Comments (0) | View Count: (617)
Comment function is not open

Je kan hiernaast zoeken of we al over een bepaald onderwerp een tip hebben geschreven.
Vul het zoekwoord in en klik even op 'Search'.

In sommige gevallen krijg je meerdere pagina's waar je op kan doorklikken.

Heb je hier vragen over? Dan kan je hier je vraag of opmerking doorgeven.
Je kan ook gratis bellen naar ons hulpnummer 0800 99 138 (ook buiten kantooruren).

Top