Je bent hier : Tips
vrijdag , december , 02 2022

Nieuwe oplossingen en tips

01

Landbouwagenda december

geplaatst op
Landbouwagenda december

Belangrijke data in december 2018

  • 1 december - Start aanvraag niet-productieve investeringssteun - lees meer
  • 13 december - Laatste dag aangifte belastingen - lees meer
  • 15 december - Laatste dag indienen aanvraag premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2019 - lees meer
  • 15 december - Laatste dag aanvraag deelnameverklaring aanvragen voor de premie voor het produceren van vleeskalveren 2019 - lees meer
  • 18 december - Laatste dag aanvraag investeringssteun en steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven - lees meer
  • 31 december - Laatste dag voor het indienen van wijzigingen voor de registratie van de nateelt - lees meer
  • 31 december - Laatste dag voor het melden van inscharingspercelen in het kader van de premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de agromilieuverbintenissen voor behoud lokale rundvee- en schapenrassen - lees meer
  • 31 december - Laatste dag registratie biociden lees meer

1 december - Start aanvraag niet-productieve investeringssteun

VLIF-steunaanvraag

13 december - Laatste dag aangifte belastingen

De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met 10/01/2019 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-web (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte )

15 december - Laatste dag indienen aanvraag premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2019

Vanaf 1/10 tot en met 15/12 kan u uw deelname bevestigen op het e-loket bij "Deelname premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2019".

15 december - Laatste dag aanvraag deelnameverklaring aanvragen voor de premie voor het produceren van vleeskalveren 2019

Van 1/10 tot en met 15/12 kan u een deelnameverklaring aanvragen voor de premie slachtkalveren voor het jaar 2019. Dit kan via het e-loket.

18 december - Laatste dag aanvraag investeringssteun en steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

Bij een overdracht van premierechten zonder volledige bedrijfsovername kan de overdracht enkel gebeuren van 1 oktober tot en met 30 november 2018 via het e-loket van Landbouw en Visserij. Het is de overlater die de aanvraag voor overdracht van premierechten voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij moet indienen.

VLIF-steunaanvraag

31 december - Laatste dag voor het indienen van wijzigingen voor de registratie van de nateelt (andere dan ecologisch aandachtsgebied-groenbedekker)

De wijzigingen voor de nateelt kunnen worden ingediend tot en met 31 december. Op dit moment zijn zeker alle groenbedekkers ingezaaid. Bewijsstukken voor de nateelt zijn pas na deze datum vereist.
Let op: Als een nateelt wordt gebruikt als EAG groenbedekker, gelden specifieke inzaai- en wijzigingsdata. Deze vindt u terug in de betreffende fiche.

31 december - Laatste dag indienen aanvraag premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2019

In het kader van de premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de agromilieuverbintenissen voor behoud lokale rundvee- en schapenrassen, kunnen steeds extra adressen/locaties worden opgegeven als er dieren zullen lopen op percelen (in 2018 en 2019) die u zelf niet aangeeft in uw verzamelaanvraag (inscharingspercelen). U kunt deze percelen indienen via het e-loket op de pagina "Waalse percelen en inscharingen".

31 december - Laatste dag registratie biociden

Vergeet uw biociden niet te registreren! Alle gebruikers van biociden van het gesloten circuit dienen zich voor uiterlijk 31 december 2018 te registreren. Doe dit nu om te zorgen dat u ook volgend jaar professionele producten kunt blijven aankopen.

Meer info

Posted in: Algemeen | Tags: landbouwagenda , administratie , biociden | Comments (0) | View Count: (811)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43