Je bent hier : Tips
zondag , juni , 26 2022

Nieuwe oplossingen en tips

13

Gaat mijn bedrijf niet zonevreemd worden als ik stop?

geplaatst op
Gaat mijn bedrijf niet zonevreemd worden als ik stop?

Gaat mijn bedrijf niet zonevreemd worden als ik stop of grotendeels stop met landbouwactiviteiten?
Land- of tuinbouwer twijfelt of hij wel kan doorstarten in een andere activiteit naast/buiten het bedrijf. Menig vertegenwoordigers maakten het gezin bang, ten onrechte blijkbaar.

Situatie: adviesvrager (land- en tuinbouwer, 47 jaar) heeft een intensieve agrarische activiteit.
Hij besluit om minder grond te gebruiken in seizoenpacht, en op eigen grond extensiever te telen.
De vrijgekomen tijd kan hij vlot rendabeler maken door buiten het bedrijf agrarische en para-agrarische activiteiten te ontplooien.
Verschillende erfbetreders maakten hem bang dat hierdoor zijn bedrijf zonevreemd zou worden. Wat zijn de mogelijke gevolgen?

We stelden de vraag aan een deskundige en kregen volgend antwoord.

Er bestaat in de ruimtelijke ordening geen éénduidig toetsingskader wat deze afweging (landbouwer/geen landbouwer) mogelijk maakt. Maar er bestaat wel regelgeving die hierover wel een aantal juridische verplichtingen vastlegt. Ik denk hierbij bv aan het besluit over de zonevreemde functiewijzigingen, wat bepaalt dat een wijziging van het gebruik van landbouwbedrijfsgebouwen vergunningplichtig is wanneer dat gebruik niet langer kan beschouwd worden als “landbouw” en dus zonevreemd wordt. Het gebruik van een landbouwbedrijfswoning om louter in te wonen, zonder binding met een landbouwactiviteit, is een voorbeeld van een dergelijke vergunningplichtige functiewijziging.

Om je vraag correct te beantwoorden, ga ik uit van de volgende situatie (verbeter mij indien nodig):

  • De woning en bijhorende bedrijfsgebouwen zijn (hoofdzakelijk) vergund als landbouwbedrijfsgebouwen of worden vergund geacht.
  • Uitbreidingen van de bedrijfssite en/of herbouw van bestaande bedrijfsgebouwen zijn niet meer nodig (nu en in de toekomst), de site blijft dus onveranderd en zoals ze vandaag gekend/vergund is.
  • De site met woning en bedrijfsgebouwen zijn al in eigendom van de aanvrager.
  • De groenteteler paste zijn bedrijfsvoering aan wat vooral een impact heeft (of zou moeten hebben) op de inkomsten van het bedrijf.

In dit geval wijzigt er op het gebied van stedenbouwregelgeving niets. Een zonevreemde functiewijziging is pas vergunningplichtig wanneer er een overdracht is van zakelijk recht. Die overdracht gebeurt niet zolang de landbouwer zelf of zijn rechtstreekse nakomeling(en) (erfrecht) op de site wonen, zelfs na de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Pas wanneer de bedrijfssite wordt vervreemd aan derden, gebeurt er een overdracht van zakelijk recht en is dus een functiewijziging vergunningplichtig.

De beoordeling of een boer nog een boer is, speelt in deze kwestie dus niet mee. Zolang de groenteteler op zijn site blijft wonen, ook na stopzetting van de landbouwactiviteit, hoeft hij geen omgevingsvergunning voor zonevreemde functiewijziging in te dienen. Let op, dit geeft hem wel geen vrijgeleide om andere (bedrijfs-)activiteiten op te starten op deze site maar geldt enkel voor het verdere (residentieel) gebruik van de bedrijfswoning.

Samengevat:

  • De bedrijfswoning krijgt geen zonevreemd statuut als gevolg van de aanpassing van de bedrijfsvoering.
  • Zolang de landbouwer op de site blijft wonen, hoeft hij geen vergunning voor de functiewijziging naar residentieel wonen aan te vragen.
  • Er hoeft niet beoordeeld te worden of de groenteteler nog als landbouwer kan beschouwd worden.

Heb je ook zorgen of er een carrièreverbetering mogelijk is?
Vraag tijdig advies aan een deskundige via je landbouworganisatie.

Posted in: Algemeen | Tags: bedrijfsgebouw , stoppen , zonevreemd | Comments (0) | View Count: (1946)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top