Je bent hier : Tips
zondag , juni , 26 2022

Nieuwe oplossingen en tips

31

Aanvragen nieuwe fosfaatklasse op basis van een bodemanalyse.

geplaatst op
Aanvragen nieuwe fosfaatklasse op basis van een bodemanalyse.

De fosfaatbemestingsnorm hangt af van de hoeveelheid plant beschikbaar fosfaat in de bodem. De percelen worden ingedeeld in 4 klassen. De bemestingsnorm is afhankelijk van de hoofdteelt en de klasse.

Vanaf 2017 is klasse IV de referentieklasse.

U kan aan de mestbank vragen om percelen in een andere P-klasse dan de automatisch toegekende referentieklasse in te delen. U moet dan wel een bodemanalyse laten uitvoeren om aan te tonen dat u perceel tot een andere klasse behoort.

Als een aanvraag verwerkt wordt in het jaar x, dan gaat de klassewijziging in op 1 januari van het jaar x + 1

Deze aanvraag dien je best in voor 1 oktober.

De mestbank kent de klasse-indeling toe tot en met het jaar waarin het ingediende analyseresultaat 5 jaar oud is. Na de geldigheidsduur van de klasse indeling, stijgt de klasse van het betrokken perceel met 1 klasse per 5 jaar.

 

Voor de bodemstaalname kan er een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden,  er dienen een aantal voorwaarden  vervuld te zijn. Het forfaitair bedrag voor graslandpercelen bedraagt 50 euro, voor akkerpercelen 25 euro.

Via de verzamelaanvraag kan je percelen gaan opzoeken en nakijken per perceel wanneer de fosfaatklasse vervalt:
- Inloggen op landbouwvlaanderen.be (e-loket), met eid en pincode.
- in de linker kolom klikken op samenvatting en daarna op perceelsinfo.
- Nu krijg je een overzicht van alle percelen, met een kolom: Eindig geldigheid van de fosfaatklasse.

Indien er bij zijn die vervallen in 2019, dan wordt er wellicht binnenkort best een nieuw P-staal aangevraagd.

Tip: Combineer deze staalname, met de eventuele verplichte staalname voor nitraatresidu.

 

 

Posted in: Algemeen | Tags: fosfaatstalen , eloket , mestbank , vlm | Comments (0) | View Count: (1516)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top