Je bent hier : Tips
woensdag , oktober , 21 2020

Nieuwe oplossingen en tips

25

Wijziging regels technische keuring van landbouw aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines

geplaatst op
Wijziging regels technische keuring van landbouw aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de regels van de technische keuring voor landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken machines.

 • Landbouwaanhangwagens
  • Categorie Ra: aanhangwagens ontworpen voor een snelheid kleiner of gelijk aan 40 km/uur
  • Categorie Rb: aanhangwagens ontworpen voor een snelheid groter dan 40 km/uur.
 • Verwisselbare getrokken machines ( Categorie Sb)

Het keuringsbewijs is een verplicht boorddocument.

 

Categorie Ra

Categorie Rb

Eerste keuring

Ja

Ja

Periodieke keuring

Nee

Ja (jaarlijks)

Landbouwaanhangwagens van categorie Ra moeten enkel naar de keuring voor eerste ingebruikname of voor het opnieuw in gebruik nemen bij verandering van eigenaar. Landbouwaanhangwagens van categorie Rb moeten naar de keuring voor eerste ingebruikname en daarna jaarlijks naar de periodieke keuring.

U bent wettelijk verplicht op zelf op te volgen wanneer uw landbouwaanhangwagen moet laten keuren. U kunt dit nagaan op:

 • Via de datum die u op uw keuringsbewijs terugvindt
 • Of via de App ‘ Mijn autokeuring’, nadat u de geldigheidsdatum van uw laatste keuringsbewijs ingevoerd hebt.

Keuringscentra versturen in de weken die aan de keuring voorafgaan we leen herinneringskaart.

Als u de landbouwaanhangwagen niet aanbiedt bij de technische keuring, heeft dat gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij controle, zal u ook een boete krijgen.

Overgangsmaatregel

Er is een overgangsmaatregel van toepassing voor landbouwaanhangwagens die:

 • Aangekocht zijn voor 1 januari 2020 en bij aankoop een Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG) kregen
 • en nog niet aangeboden zijn bij de technische keuring.

In de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 kunnen aanhangwagens met een PVG nog aangeboden worden bij de technische keuring, op voorwaarde dat u de volgende 3 documenten voorlegt:

 • de originele factuur met een aankoopdatum vóór 1 januari 2020. Als u uw factuur niet meer hebt, wordt ook een verklaring op eer aanvaard, met vermelding van de datum van eerste ingebruikname.
 • het attest van de fabrikant, met vermelding van het bouwjaar (vóór 1 januari 2020).
 • het gelijkvormigheidsattest met een datum vóór 1 januari 2020.

Als datum van eerste ingebruikname wordt de oudste datum van ofwel de verklaring op eer genomen (indien aanwezig), ofwel de datum van uitreiking van het origineel gelijkvormigheidsattest.

Houd er rekening mee dat u landbouwaanhangwagens of landbouwopleggers die u vanaf 1 januari 2020 hebt aangekocht niet meer zal kunnen inschrijven met een PVG. Vanaf dan moet uw verkoper een Europees gelijkvormigheidsattest (COC) of een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC) afleveren.

Speciale gevallen

 • De werktuigaanhangwagens voor landbouwdoeleinden die gehomologeerd zijn onder een Proces-verbaal van Benaming (PVB) zijn niet onderworpen aan de technische keuring.
 • Een aanhangwagen/oplegger die niet tot categorie OA (trage opleggers) of RL (trage aanhangwagens) behoort, moet u aanbieden bij de periodieke keuring, ook al wordt die aanhangwagen enkel door een landbouwtrekker getrokken.
 • Een aanhangwagen/oplegger van categorie O2, O3 of O4 is onderworpen aan de periodieke technische keuring, ook al wordt die aanhangwagen enkel getrokken door een landbouwtrekker.
 • De snelle landbouwaanhangwagens van categorie AR en OS kunnen vanaf 1 januari 2020 niet meer als trage aanhangwagens (categorie R7) worden gekeurd als ze door een trage trekker (TL) worden getrokken.

Bron: www.vlaanderen.be

Posted in: Algemeen | Tags: keuring , aanhangwagen , verwisselbare getrokken machine , technische keuring | Comments (0) | View Count: (1123)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Facebook LinkedIn Twitter

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138

Top