Je bent hier : Tips
zondag , juni , 26 2022

Nieuwe oplossingen en tips

05

Wat moet je voor 15 februari melden op het Mestbankloket?

geplaatst op
Wat moet je voor 15 februari melden op het Mestbankloket?

In het MAP zijn een aantal datums belangrijk. Eén ervan is 15 februari. Dat is de uiterste datum om derogatie aan te vragen, de mestsamenstelling op basis van analyse of forfait te wijzigen, een vanggewasovereekomst af te sluiten en een eventuele vrijstelling op basis van een gunstige bedrijfsevealuatie te schrappen. Verder moet je de aankoop en het gebruik van kunstmest vanaf 1 januari bijhouden.

Kunstmestregister bijhouden

Vanaf 1 januari moet je als landbouwer de aankoop en het gebruik van kunstmest bijhouden. Tot er een digitale applicatie is, doe je dat op papier.

Aankoopregister:

  • Waar (naam, ondernemingsnummer en adres van de handelaar)
  • Hoeveelheid, type en % stikstof (bv. 2.000 kg ammoniumnitraat 27% N)
  • Datum

Gebruiksregister:

  • Datum bemesting
  • Hoeveelheid, type en % stikstof
  • Waar (perceelsnummer, roepnaam, oppervlakte en teelt) - (bv. 2020-15, achter de schuur, 1,5 hectare, grasland-

Derogatie aanvragen

De aanvraag van derogatie moet in twee stappen gebeuren:
Een eerste stap is de aanvraag op het Mestbankloket. Dat moet je voor 15 februari doen.
Een tweede stap is het aankruisen van de percelen op de verzamelaanvraag en het tijdig indienen van de verzamelaanvraag. Vanaf 2020 is de deadline daarvoor 30 april. Wijzigingen dienen ten laatste op 31 mei te gebeuren.
Lees meer over de voorwaarden voor aanvraag van derogatie.

Vrijstelling intrekken

As je vorig najaar een bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu kreeg, en het gewogen gemiddelde lager was dan het gewogen gemiddelde van de drempelwaardes geldig in gebiedstype 2 en 3, dan bekom je een vrijstelling voor drie bijkomende maatregelen van toepassing in gebiedstype 2 en 3, namelijk:
daling van de bemestingsnormen;
verplichting tot het inzaaien van het doelareaal vanggewassen;
verplichting om vloeibaar dierlijke mest na 1 augustus en naar akkerland met erkend voerder uit te voeren (ook eigen mest, eigen grond).
Om die vrijstelling te behouden, moet je jaarlijks wel op één perceel een nitraatresiduanalyse uitvoeren.

Voor bedrijven volledig in gebiedstype 0 of 1 biedt een vrijstelling geen echte meerwaarde. Die bedrijven kunnen deze vrijstelling intrekken. Zo zal de verplichting voor het nemen van een nitraatresidustaal in het najaar komen te vervallen.

Keuze mestsamenstelling

Als je je keuze voor mestsamenstelling wil wijzigen ten opzichte van vorig jaar, dan moet je actie ondernemen.

Per mestcode (dus voor elke mestsoort) en voor elke exploitatie moet je kiezen tussen 'forfait' of 'op analyse'. Het gekozen systeem geldt voor een volledig jaar. Per mestcode wordt dan met het gekozen systeem gerekend voor de opslag, mestafzet, gebruik op eigen gronden, ...  

Het analysesysteem is verplicht in een een aantal gevallen, namelijk:

  • bij afzet van mest bij een landbouwer die gebruik maakt van derogatie;  
  • bij mengsels van verschillende mestsoorten.

Dat staal is vervolgens geldig gedurende drie maand voor alle toepassingen.

Vanggewasovereekomst afsluiten

Je kunt als landbouwer een overeenkomst sluiten met een andere landbouwer om aan jouw verplichting tot het inzaaien van vanggewassen te voldoen. Je komt dan overeen dat de andere landbouwer een deel van jouw gebied in te zaaien vanggewas in gebiedstype 2 van 3, in jouw plaats zal inzaaien.

Lees meer over de vanggewasovereenkomst.

Bron: Inagro.be

Posted in: Algemeen | Tags: vanggewas , mestbank , kunstmest , derogatie | Comments (0) | View Count: (1152)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top