Je bent hier : Tips
zondag , september , 25 2022

Nieuwe oplossingen en tips

02

De alarmbel procédure blijft van kracht

geplaatst op
De alarmbel procédure blijft van kracht

Wat is de alarmbelprocedure?

Als je BV, CV of NV financiële moeilijkheden ondervindt, is ze onder bepaalde voorwaarden verplicht de alarmbelprocedure in gang te zetten. Deze procedure houdt in dat het bestuursorgaan, dat financiële problemen detecteert, remediërende maatregelen voorstelt en binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroept om dit voorstel te bespreken.

Volgens de vennootschapswet is er een inbreuk als de aandeelhoudersvergadering niet binnen de twee maanden bijeenkomt. In dat geval kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld

Onder de oude vennootschapswetgeving moest de alarmbelprocedure worden ingezet zodra het nettoactief van een bvba onder de helft van het maatschappelijk kapitaal was geslonken. Maar met de nieuwe vennootschapswetgeving, die sinds begin dit jaar ook van toepassing is op bestaande vennootschappen, beschikken bv’s (de vroegere bvba’s) niet meer over een maatschappelijk kapitaal.

De financiële gezondheid van een vennootschap wordt sindsdien gemeten aan de hand van een balanstest én een liquiditeitstest. Dat betekent dat er op toegekeken moet worden dat enerzijds het nettoactief niet negatief is of dreigt te worden, maar anderzijds ook dat er voldoende middelen zijn om de komende twaalf maanden de schulden te betalen.

Wanneer pas je de alarmbelbelprocedure toe?

Onder de oude vennootschapswetgeving waren de drempels voor de toepassing van de alarmbelprocedure dezelfde voor BVBA, CVBA en NV: wanneer het netto-actief van je vennootschap zakt tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal, moest je de procedure opstarten.

Deze drempel blijft bestaan voor de NV. Voor de nieuwe BV en CV, vennootschapsvormen die nu niet meer werken met het concept “kapitaal”, zijn er nieuwe drempels.

 De alarmbelprocedure kan nu in een BV en CV op twee verschillende manieren worden getriggerd: via de balanstest en via de liquiditeitstest.

De drempel is enerzijds bereikt wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden. Dan spreek je van de balans- of netto-actieftest. Indien je BV of CV die drempel haalt, zet je de alarmbelprocedure in gang.

Anderzijds moet je de procedure starten wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens de te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. Dit is de liquiditeitstest.

Welke procedure moet je volgen?

Wanneer één van de genoemde grenzen is bereikt, moet het bestuursorgaan actie ondernemen. Het heeft twee opties. Ofwel stelt het voor de vennootschap te ontbinden. Ofwel stelt het een bijzonder verslag op met maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te bewaren.

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering samen. Deze vergadering moet samenkomen binnen de twee maanden na de datum waarop de moeilijke financiële toestand werd vastgesteld. De algemene vergadering beslist uiteindelijk over de ontbinding van de vennootschap of over de door het bestuursorgaan voorgestelde maatregelen die kunnen worden getroffen om de financiële situatie te verbeteren.

Wat als je de alarmbelprocedure niet naleeft?

Het is belangrijk dat je als bestuursorgaan alert bent op signalen die de alarmbelprocedure triggeren. Is de algemene vergadering niet tijdig of niet volgens de voorgeschreven regels bijeengeroepen, dan ben je hiervoor immers aansprakelijk als bestuurder. Dit is zelfs een verstrengde aansprakelijkheid. Er is immers een wettelijk vermoeden van causaliteit. Dit betekent dat er een vermoeden bestaat dat de door derden geleden schade voortvloeit uit het ontbreken van een bijeenroeping. Je kan hier wel tegenbewijs tegen aanbrengen.

Bron: SBB

Posted in: Algemeen | Tags: vennootschap , alarmbelprocedure | Comments (0) | View Count: (707)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top