Je bent hier : Tips
maandag , augustus , 02 2021

Nieuwe oplossingen en tips

17

Corona-ouderschapsverlof ook voor zelfstandigen (update)

geplaatst op
Corona-ouderschapsverlof ook voor zelfstandigen (update)

Opvang voor de kinderen is in deze uitzonderlijke tijden nog steeds niet evident voor zelfstandigen. Daarom voert de overheid een tijdelijke ouderschapsuitkering in. Deze is ondertussen verlegd tot 30 september 2020.

Voor wie?

Ouders die zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Voed je een kind met een beperking op? Dan geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar en in sommige gevallen helemaal geen leeftijdsbeperking.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

  • de zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige;
  • de zelfstandige in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als de meewerkende echtgenoten maxi-statuut komen hiervoor in aanmerking.

Welke uitkering krijg je tijdens je corona-ouderschapsverlof?

Je krijgt een uitkering van 532,24 euro per maand of 875 euro als je als alleenstaande zelfstandige minstens één kind fiscaal ten laste hebt.

Let op als je al een andere uitkering krijgt. Het corona-ouderschapsverlof kan je enkel combineren met een pensioen, werkloosheidsuitkering of ouderschapsverlof in werknemersregeling.

Deze uitkering kan je niet combineren. Met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel.

Om recht te hebben op corona-ouderschapsverlof verklaar je op eer dat je zelfstandige activiteit gedurende minstens één volledige kalendermaand wordt beïnvloed door verlenen van zorgen aan één of meer kinderen.

Aanvraag en uitkering

Om de ouderschapsuitkering te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij uw het sociaal verzekeringsfonds. Dit kan via het webformulier van je sociale kas.

Voor de uitkering van mei en/of juni moet de aanvraag ten laatste op 30 september 2020 ingediend worden. De uitkering vanaf juli kan je aanvragen tot 31 december 2020.

Per kalendermaand krijg je een uitkering van 532,24 euro. Als je uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die je fiscaal ten laste hebt, krijgt je een uitkering van 875,00 euro.

Je krijgt deze uitkering voor elke volledige kalendermaand waarin je je zelfstandige activiteit vermindert. Er is geen recht op de uitkering als deze vermindering geen volledige maand duurt

Wijzigingen sinds juli

  • De alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona -ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.
  • Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd die ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

Bronnen en meer info:

Posted in: Algemeen | Tags: corona , ouderschapsverlof , zelfstandige | Comments (0) | View Count: (1624)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Facebook LinkedIn Twitter

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top