Je bent hier : Tips
zaterdag , oktober , 16 2021

Nieuwe oplossingen en tips

19

Schadevergoedingen bij ramp

geplaatst op
Schadevergoedingen bij ramp

Sinds 2020 is het Departement Landbouw en Visserij niet langer bevoegd, wel het Departement Kanselarij en Bestuur:

Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering wegens hun uitzonderlijk of schadelijk karakter als ramp worden erkend

Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kan je eventueel een vergoeding krijgen van het Rampenfonds, op voorwaarde dat de ramp officieel erkend werd.

Procedure

De procedure voor schadevergoeding loopt in twee stappen. Eerst moet het Rampenfonds de ramp erkennen. Pas daarna kan je een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Erkenning van de ramp

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, verzamelt de getroffen gemeente zo veel mogelijk gegevens. Wanneer je schade hebt geleden door een ramp, neem je het best contact op met je gemeente zodat zij ook jouw informatie kan gebruiken.

  • De gemeente zal alle wetenschappelijke en financiële informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds.
  • Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt de aanvraag en vraagt de erkenning als ramp aan bij de minister-president.
  • De minister-president legt de erkenningsaanvraag voor aan de Vlaamse Regering, die beslist over de goedkeuring.
  • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Aanvraag van een schadevergoeding

Als de ramp officieel erkend werd als natuurramp, dan heb je 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Je kan je aanvraag indienen via

Bedrag

Een deskundige van het Vlaams Rampenfonds maakt een raming van de schade. Dat bedrag wordt opgedeeld in schijven voor de berekening van de vergoeding:

  • De eerste schijf wordt volledig vergoed.
  • De tweede schijf wordt aan 90% vergoed.
  • De derde schijf wordt aan 80% vergoed.
  • ...

Er is een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen. Dit wil zeggen dat u de eerste 500 euro niet terugbetaald krijgt.

Voor schade aan openbaar domein is er een franchise van 12.500 euro.

Uitzonderingen

Federaal rampenfonds

De erkenning (of niet-erkenning) van rampen die plaatsvonden tot en met eind juni 2014, is een bevoegdheid van de federale overheid. De federale overheid behandelt al die dossiers. Op de website www.rampen.be van de Directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken vindt u meer informatie en contactgegevens.

Landbouwrampenfonds

Tot en met 31 december 2019 was er een onderscheid tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp:

  • algemene natuurramp: een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen en waarbij niet alleen landbouwers, maar ook andere burgers getroffen zijn.
  • landbouwramp: een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten.

Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Wetgeving

Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

Bron: www.vlaanderen.be

Posted in: Algemeen | Tags: landbouwramp , schadevergoeding , rampenfonds | Comments (0) | View Count: (420)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top