Je bent hier : Tips
dinsdag , augustus , 11 2020

Nieuwe oplossingen en tips

10

COVID-19-toeslag op het groeipakket

geplaatst op
COVID-19-toeslag op het groeipakket

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober.  

Voor wie is de COVID-19-toeslag bestemd?

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen). 
    Om het gezinsinkomen te berekenen bij een zelfstandige neemt men het beroepsinkomen na aftrok van de beroepskosten, vermenigvuldigd met de factor 100/80 en verhoogd met één keer het KI voor de onroerende goederen die gebruikt worden voor eigen beroepsdoeleinden.

Hoeveel bedraagt de toeslag?

Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket. 

Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden. 

De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.

Wie kan de toeslag aanvragen?

Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Een aanvraag is nodig.

Wie het Groeipakket voor zijn kind(eren) ontvangt, kan de COVID-19-toeslag aanvragen.

Hoe kun je de toeslag aanvragen?

Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.

Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).

Ken je jouw uitbetaler niet? Je vindt de contactgegevens onder Mijn Groeipakket.

Wanneer krijg je de toeslag?

Je uitbetaler gaat op basis van je aanvraag na of je aan alle voorwaarden voldoet en betaalt de toeslag uit als je in aanmerking komt.

Je ontvangt de eerste schijf van 40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van je aanvraag. De volgende twee schijven ontvang je telkens in het begin van de maand.

Wat als je gescheiden bent?

Zijn jullie beiden begunstigden van het Groeipakket en woont je kind evenveel bij jou als bij de andere ouder (gelijkverdeelde huisvesting)? Dan kan elke ouder de helft van de COVID-19-toeslag krijgen als zijn/haar gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.

Woont je kind meer dan de helft van de tijd bij jou of ben jij de enige begunstigde van het Groeipakket, dan krijg jij de volledige toeslag als je er recht op hebt.

Wil je navragen hoe dat precies werkt in jouw situatie? Contacteer dan je uitbetaler.

Meer info: https://www.groeipakket.be/covid19

Posted in: Algemeen | Tags: corona , groeipakket | Comments (0) | View Count: (159)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Facebook LinkedIn Twitter

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138

Top