Je bent hier : Tips
woensdag , december , 07 2022

Nieuwe oplossingen en tips

13

Brand op je landbouwbedrijf en belang van preventie

geplaatst op
Brand op je landbouwbedrijf en belang van preventie

Deze periode is elke landbouwer druk bezig met het binnenhalen van hooi. Binnen enkele weken volgt ook het stro. De extreme droogte van de afgelopen maanden in combinatie met het gebruik van landbouwmachines zorgen echter voor een reëel risico op het ontstaan van brand. Ook de aanwezigheid van grote hoeveelheden brandbaar materiaal, zoals hout, stro, hooi of isolatiemateriaal in combinatie met de opslag van allerhande landbouwmachines zorgen ervoor dat een beginnende brand zich zeer snel kan verspreiden op het bedrijf. Zowel op het veld als tijdens de opslag op het bedrijf kunnen maatregelen genomen worden om deze risico’s te verminderen.

Problemen elektrische installaties

Met stip staan elektrische problemen op de eerste plaats als oorzaak van het ontstaan van stalbranden. Het is dan ook van fundamenteel belang en tevens wettelijk verplicht om de laagspanningsinstallatie 5-jaarlijks te laten keuren door een externe dienst voor technische controle. Niet alleen de elektrische installatie op het landbouwbedrijf is onderhevig aan een verplichte controle, ook de landbouwmachines moeten periodiek gecontroleerd worden. Zorg ervoor dat de elektrische installaties conform zijn aan de voorschriften en laat werkzaamheden steeds uitvoeren door een erkend vakman. Daarbovenop moeten de elektrische installaties regelmatig visueel gecontroleerd worden.

Oververhitting landbouwmachines

Tijdens de oogstperiode worden de machines intensief gebruikt. Deze hoge belasting, vaak in combinatie met hoge omgevingstemperaturen en de aanwezigheid van het droge en bijgevolg brandbare oogstmateriaal, kunnen zelfs tijdens het oogsten of het transport een brand veroorzaken. Het is dan ook belangrijk dat landbouwvoertuigen regelmatig onderhouden worden en draaiende machines niet onbeheerd achtergelaten worden. Ook de bewegende onderdelen van de oogstmachine houden een brandrisico in indien er zich oogstresten tussen de onderdelen bevinden. Zorg ervoor dat de beschermkappen steeds aanwezig zijn en vervang deze bij beschadiging.

Mestgassen en brand

Methaan, waterstofsulfide, blauwzuurgas als ammoniak zijn in bepaalde concentraties licht ontvlambaar.

Wie werkzaamheden uitvoert waarbij vonken kunnen ontstaan – denk aan lassen, slijpen, maar ook klauwen bekappen – en je doet dit boven de mestkelder, weet dan dat je in principe boven een ‘gasfabriek’ staat.”

Besluit

De combinatie van de opslag van grote hoeveelheden brandbare materialen, machines en vaak verouderde elektrische installaties, zorgen voor een verhoogd brandrisico. Jaarlijks worden verschillende land- en tuinbouwbedrijven getroffen door een brand, met vaak verregaande financiële gevolgen. In sommige gevallen is de schade zo groot dat heropbouw niet meer mogelijk is, waardoor het voortbestaan van het bedrijf in het gedrang komt. Dit risico kan echter significant ingeperkt worden door enkele gerichte acties zoals de 5-jaarlijkse keuring van de laagspanningsinstallatie, het vermijden van de stockage van de machines in de opslagloods en het onderhoud van de machines. Een algemeen rookverbod zowel op het bedrijf als tijdens de oogstwerkzaamheden zijn eveneens sterk aan te raden.

De federale overheid is bevoegd voor het uitvaardigen van de basisnormen, maar de gewesten zijn verantwoordelijk voor het regelen van specifieke veiligheidsaspecten.

Verzekering

Heb een goed verzekeringsplan voor je bedrijf, overweeg ook het belang van een goed verzekeringsplan. “Dankzij het feit dat onze stal goed verzekerd was en we ook een verzekering hadden voor productieverlies,

Voor advies over veiligheid, dan kan je steeds terecht bij Prevent Agri

In een volgende nieuwsbrief van Prevent Agri wordt er dieper ingegaan op de organisatie van het landbouwbedrijf om de brandveiligheid te verhogen. Bekijk de brochure Brandpreventie in land- en tuinbouw.

Je inschrijven op de nieuwsbrief kan via www.preventagri.vlaanderen.

Bronnen:

  • Prevent Agri nieuwsbrief (23/06/2020)
  • Boer en Tuinder (25/06/2020)

Meer info vind je ook op onze pagina Checklist bij een crisis van bedrijfsbrand of noodweer.

Posted in: Algemeen | Tags: brand , preventie | Comments (0) | View Count: (653)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43