Je bent hier : Tips
zondag , januari , 17 2021

Nieuwe oplossingen en tips

13

Overbruggingsrecht voor landbouwers met een omzetverlies van 40%

geplaatst op
Overbruggingsrecht voor landbouwers met een omzetverlies van 40%

Als je als landbouwer door de Covid-19-crisis getroffen bent kan je in 2021 genieten van het nieuwe overbruggingsrecht dit voor de maanden januari, februari en maart , dat gebaseerd is op een omzetdaling van 40%, .

Wanneer kan je genieten van het overbruggingsrecht?

Je moet je activiteit niet gedwongen onderbreken, maar lijdt een aanzienlijk inkomensverlies? Ook dan kan je het crisis-overbruggingsrecht vragen wanneer je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

1.Omzetdaling 40%

Jouw omzet daalde met minstens 40% voor de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor je een uitkering vraagt. Deze omzetdaling moet je bewijzen in vergelijking met dezelfde kalendermaand van 2019.

Zo zal je bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken op een uitkering in januari 2021 wanneer de omzet van december 2020 minstens 40% daalde in vergelijking met december 2019.

2.Betaling sociale bijdragen

Je betaalde sociale bijdragen voor minstens 4 kwartalen van de 16 kwartalen teruggaand in de tijd vanaf het kwartaal waarin de maand van de uitkering ligt. Ben je nog maar maximaal 12 kwartalen zelfstandige? Dan volstaat de betaling van 2 kwartalen.

3.Geen overbruggingsrecht gedwongen onderbreking

Je genoot voor dezelfde maand geen overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking.
Deze maatregel geldt trouwens ook indien je nooit verplicht gesloten was (ook niet tijdens de eerste lockdown). Je hoeft bovendien ook niet afhankelijk te zijn van een verplicht gesloten sector.

Cumul met een vervangingsinkomen

Het overbruggingsrecht kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen. Maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht. Als het plafond overschreden wordt, wordt het overbruggingsrecht beperkt. Het cumulplafond wordt altijd op maandbasis bekeken, ook al slaan de uitkeringen niet op dezelfde dagen.

De cumul is mogelijk met de volgende vervangingsinkomsten: arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of moederschap, werkloosheid, tijdskrediet, …

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet ingediend worden voor het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor de uitkering wordt gevraagd.

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds voor de aanvraag van de formulieren.

Bron: SBB nieuwsbrief januari 2021, Acerta

Posted in: Algemeen | Tags: corona , overbruggingsrecht , steunmaatregelen | Comments (0) | View Count: (175)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Facebook LinkedIn Twitter

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138

Top