Je bent hier : Tips
woensdag , december , 07 2022

Nieuwe oplossingen en tips

31

Aangifte bij RSZ verplicht wanneer je personeel niet kan telewerken

geplaatst op
Aangifte bij RSZ verplicht wanneer je personeel niet kan telewerken

Kan je personeel niet telewerken? Dan is aangifte bij de RSZ van april 2021 tot juni 2021 verplicht.

Welke werkgevers?

De verplichting om de personen aan te geven die aanwezig zijn op de werkplaats geldt voor alle werkgevers, uitgezonderd de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.

Opgelet! De werkgever moet nog altijd aan de werknemers die niet kunnen telethuiswerken, een attest bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Bij wie?

Er moet aangifte worden gedaan bij de RSZ op www.socialsecurity.be.

Welke gegevens?

De werkgever moet, per vestigingseenheid, het volgende aangeven:

  • het totaal aantal personen werkzaam bij de onderneming op de eerste werkdag van de maand;
  • het aantal personen werkzaam bij de onderneming op de eerste werkdag van de maand dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk (= functie die niet telewerkbaar is).

Opgelet! Onder ‘personen werkzaam bij’ worden niet alleen de werknemers verstaan, maar ook andere categorieën van personen, zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten waarvan de onderneming op een structurele basis gebruik maakt, het personeel van een andere werkgever waarmee de onderneming structureel werkt, enz.

Raadpleeg de instructies van de RSZ om precies te weten met welke personen je rekening moet houden in je aangifte.

Wanneer?

De aangifte moet worden ingediend:

  • elke maand;
  • uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand.

Concreet

De aangifte is verplicht van april 2021 tot juni 2021.

Dat betekent dat de aangifte moet worden ingediend:

  • voor de situatie op 1 april 2021 (= eerste werkdag van april 2021): uiterlijk op dinsdag 6 april 2021;
  • voor de situatie op 3 mei 2021 (= eerste werkdag van mei 2021): uiterlijk op donderdag 6 mei 2021;
  • voor de situatie op 1 juni 2021 (= eerste werkdag van juni 2021): uiterlijk op zondag 6 juni 2021.

De aangifte moet gebeuren op www.socialsecurity.be. Daar vind je ook alle instructies voor het invullen van de aangifte.

Bronnen: Partena, ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S., 26 maart 2021; www.socialsecurity.be;

Posted in: Algemeen | Tags: rsz , corona , telewerken , thuiswerken | Comments (0) | View Count: (608)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43