Je bent hier : Tips
zondag , juni , 26 2022

Nieuwe oplossingen en tips

12

Digitaal kunstmestregister in werking vanaf 15 april 2021 - deadline uitgesteld

geplaatst op
Digitaal kunstmestregister in werking vanaf 15 april 2021 - deadline uitgesteld

Update 12/05/2021

De Mestbank heeft beslist om de deadline voor het invullen van het kunstmestregister te verlengen voor de verhandelingen en het gebruik van kunstmest tussen 1 januari en 15 april 2021. Die gegevens moesten worden doorgegeven via het Mestbankloket tegen 15 mei 2021. Die deadline wordt nu verlengd tot 31 mei 2021. Het uitstel geldt zowel voor de handelaars als voor de landbouwers. Het uitstel komt er doordat het Mestbankloket kampt met technische problemen.

Bericht 9/04/2021:

Het besluit dat het gebruik van digitale kunstmestregisters regelt, treedt in werking op 15 april 2021. Vanaf die datum moeten zowel de landbouwers die kunstmest gebruiken als de kunstmesthandelaars het kunstmestregister op het Mestbankloket invullen. Ten opzichte van het ontwerpbesluit in oktober, zijn enkele versoepelingen doorgevoerd.

Het digitale kunstmestregister zal de kunstmeststromen en het kunstmestgebruik beter in kaart brengen en een betere handhaving mogelijk maken. De uiteindelijke bedoeling is om te komen tot een meer oordeelkundige bemesting, met minder nutriëntenverliezen vanuit de land- en tuinbouw naar het oppervlakte- en grondwater.

Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir erkent dat het digitale register een engagement van de gebruikers vraagt. Om de administratieve inspanningen in evenwicht te brengen met de doelstellingen, zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan het principieel goedgekeurde besluit van oktober.

Versoepelingen

Landbouwers moeten zowel het verhandelingsregister als het gebruiksregister voor kunstmest binnen 7 dagen op het Mestbankloket invullen. Eerder werd al afgesproken dat voor de meeste landbouwers een overgangsmaatregel geldt, waarbij ze in 2021 de activiteiten moeten registreren binnen de 30 dagen. Het nieuwe besluit bevat nog extra overgangsmaatregelen voor de invultermijn van het verhandelingsregister.

Daarbij komt ook nog dat de landbouwers die kunnen aantonen dat ze oordeelkundig bemesten:

  • tot het einde van de volgende maand mogen wachten om het register in te vullen;
  • niet elk gebruik apart moeten noteren. Zij mogen per perceel en mestsoort een totaal invullen voor de volledige maand.

Landbouwers kunnen hun oordeelkundige bemesting aantonen via de vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen. Elke landbouwer kan zo'n vrijstelling aanvragen.  Een vrijstelling kan pas verleend worden na een positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu.

Ook voor de kunstmesthandelaars werd een aanpassing doorgevoerd. Voor de export van kunstmest en voor de verkopen aan particulieren met een bovengrens van 100 kg per verkoop zijn de volgende aanpassingen goedgekeurd:

  • Er is extra tijd om het register in te vullen tot het einde van de volgende maand.
  • De verkochte hoeveelheden mogen worden gesommeerd per meststof, per maand.

Vanaf wanneer moet het kunstmestregister worden ingevuld?

De landbouwers en kunstmesthandelaars moeten het digitale kunstmestregister op het Mestbankloket gebruiken vanaf 15 april 2021.

Aangezien binnen de mestwetgeving veel processen op jaarbasis worden bekeken, is het belangrijk om gegevens te hebben van een volledig kalenderjaar. Daarom moeten alle gegevens over de verhandeling en het gebruik van kunstmest van 1 januari tot 15 april 2021 ook worden geregistreerd op het Mestbankloket. Daarvoor is tijd tot 15 mei.

Meer info

Nog deze maand zal de Mestbank de landbouwers en kunstmesthandelaars via e-mail of brief inlichten. De VLM-website wordt eerstdaags geactualiseerd, met onder meer een handleiding voor het gebruik van het digitale kunstmestregister.

Bron: VLM

Posted in: Algemeen | Tags: kunstmest , mestbank , kunstmestregister , vlm | Comments (0) | View Count: (995)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top