Je bent hier : Tips
zondag , juni , 26 2022

Nieuwe oplossingen en tips

22

Werken als jobstudent? Ken je rechten en plichten

geplaatst op
Werken als jobstudent? Ken je rechten en plichten

Als jobstudent kan aan voordelige voorwaarden een centje bijverdienen. We brengen je op de hoogte van al je rechten en plichten.

Wanneer ben je een jobstudent?

Je bent jobstudent als je een studentencontract afsluit met je werkgever. Om via een studentencontract te werken, moet je:

  • minstens 16 jaar oud zijn
  • of 15 of ouder zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd hebben.

Daarnaast moet studeren je hoofdactiviteit zijn en moet je studentenarbeid daar duidelijk aan ondergeschikt zijn.

Voordelen van een studentencontract

Je betaalt minder sociale bijdragen dan iemand anders die werk in loondienst verricht. Je betaalt maar een 'solidariteitsbijdrage' van 2,71% van je brutoloon. Ook de werkgever betaalt minder sociale bijdragen bij een studentenovereenkomst.

Je hoeft geen belastingen te betalen op je inkomsten als jobstudent, tenzij je op jaarbasis meer verdiend hebt dan 12.928,57 euro in 2021 (aanslagjaar 2022). Dat is een brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen. Om thuis fiscaal ten laste te blijven mag je niet meer verdienen dan een plafond van 7.102,50 euro als je ouders gehuwd of wettelijk samenwonen, 8.990 euro als kind van een alleenstaande. (Cijfers 2021)

Als je meer verdient zullen je ouders meer belastingen moeten betalen omdat je niet meer als 'ten laste' wordt beschouwd. Neem bij twijfel contact op met de FOD Financiën.

Hoeveel uren mag je werken?

Je mag maximaal 475 uren per kalenderjaar als jobstudent werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. Je mag die uren vrij kiezen, het hele jaar door. Als je boven de grens van 475 uren gaat, betaalt je vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.
 Met de student@work-app kan je op je smartphone volgen hoeveel uren je nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen. 

Wie in de horeca werkt kan ook kiezen voor het systeem van gelegenheidsarbeid. In dit systeem kan je 50 dagen werken aan een voordelige sociale bijdrage. Gelegenheidsarbeid betekent dat je met je werkgever een overeenkomst sluit van maximaal twee aansluitende dagen.

Behoud van Groeipakket (kinderbijslag) als je werk als jobstudent?

Het aantal uren dat je als student (18 tot 25 jaar) mag werken, is van belang. Je mag maximaal 475 uren per jaar via een studentenovereenkomst werken om je recht op het Groeipakket te behouden.

Werken na je studie

Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, bent je student af en mag je dus geen studentenjob meer doen.

Er is één uitzondering: als je in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag je nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Proefperiode naar aanloop van een gewone tewerkstelling

Je werk als student mag niet beschouwd worden als een proefperiode voor een latere tewerkstelling als gewone werknemer. Het doet er ook niet toe of je zich in die bewuste periode al dan niet inschrijft bij de VDAB als werkzoekende.

https://www.vlaanderen.be/werken-als-jobstudent

Posted in: Algemeen | Tags: jobstudent , vakantiejobs | Comments (0) | View Count: (648)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top