Je bent hier : Tips
woensdag , november , 30 2022

Nieuwe oplossingen en tips

16

Gratis advies op maat van je bedrijf

geplaatst op
Gratis advies op maat van je bedrijf

Elke GLB-actieve landbouwer kan gratis advies op aanvragen. In dit document kan je controleren of je aan de voorwaarden voor GLB-actieve landbouw voldoet.

Als landbouwer ben je niet verplicht om over alle KRATOS-modules advies aan te vragen. Je hebt de vrijheid om advies aan te vragen over de adviesmodule(s) waarin je interesse hebt. Wel gelden enkele beperkingen:

 • Als starter:
  • kan je over de gehele looptijd van PDPO III maximaal over alle adviesmodules één maal advies aanvragen, uitgezonderd over modules 1 en 2, waarover je als starter twee maal advies mag aanvragen.
 • Als niet-starter:
  • kan je over de gehele looptijd van PDPO III maximaal over alle modules één maal advies aanvragen..
 • Module 1 (ondernemingsplan) en module 2 (bedrijfseconomisch advies)
  • Bio-landbouwers kunnen geen KRATOS-advies aanvragen voor de modules 1 (ondernemingsplan) en 2 (bedrijfseconomisch advies) omdat zij voor deze adviesonderwerpen gebruik kunnen maken van de specifieke subsidieregeling voor biolandbouwers.
  • Een advies voor de modules 1 (ondernemingsplan) en 2 (bedrijfseconomisch advies) kan je enkel aanvragen wanneer je al een adviesaanvraag voor module 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 8 of 9 hebt ingediend. Deze voorwaarde wordt bekeken over de gehele PDPO III-periode. Dit wil zeggen dat als je in de periode 2016-2018 al advies over één van de negen genoemde adviesmodules hebt aangevraagd, je aan de voorwaarde voldoet.

Praktisch

E-loket

 • Landbouwers kunnen adviesaanvragen uitsluitend indienen via het e-loket, via de tegel ‘KRATOS’.
 • Adviesaanvragen kunnen nog tot eind 2022 ingediend worden.
 • Alleen adviesdiensten die de overheid voor de betreffende adviesmodule selecteerde via de overheidsopdracht KRATOS 3, kunnen advies verlenen.
 • Als landbouwer kan je een voorkeur aanduiden voor één of meerdere adviesdiensten, tenminste voor die adviesdiensten die de overheid selecteerde voor KRATOS 3. Wanneer je geen voorkeur aanduidt, ontvang je advies van een adviesdienst die de overheid aanduidt op basis van een automatisch objectief bestelsysteem dat de rangschikking van de geselecteerde adviesdiensten respecteert.
 • Op het e-loket krijg je de mogelijkheid om aan je adviesaanvraag opmerkingen en/of documenten toe te voegen die je met de adviesdienst wil delen.

Na indiening van je adviesaanvraag zal de overheid op korte termijn een adviesbestelling plaatsen bij de adviesdienst. Wanneer de adviesdienst de bestelling van het advies bevestigt, ontvang je een kennisgeving hiervan via e-mail. Daarna zal de adviesdienst je contacteren want hij moet je binnen de 90 dagen advies verlenen voor modules 3 t.e.m. 10 en binnen de 120 dagen voor modules 1 en 2.

Adviesverlening

 • De adviesdienst geeft advies over de adviesmodule van jouw keuze. Voor de inhoud van dit advies moet de adviesdienst zich houden aan de vereisten die in het bestek van de overheidsopdracht opgenomen zijn. Het advies moet gegeven worden op maat van je bedrijf.
 • Voor alle adviesmodules, uitgezonderd module 4 (vergroening), moet de adviesdienst een plaatsbezoek en een rondgang op het bedrijf doen om de individuele bedrijfssituatie te kennen. Voor module 10 is al dan niet een plaatsbezoek nodig afhankelijk van de concrete adviesvraag.
 • De adviesdienst zal een adviesrapport opmaken, dat je op papier of digitaal moet ondertekenen.

Facturatie

 • De adviesverlening is volledig gratis voor de landbouwer.
 • In het kader van KRATOS mogen dus geen facturen aan jou als landbouwer overgemaakt worden. De betaling van de adviesverlening valt binnen het kader van de overheidsopdracht wat betekent dat de overheid de adviesdienst uitbetaalt.

Adviesmodules

KRATOS-advies omvat 13 verschillende adviesmodules:

 • Module 1: Ondernemingsplan
 • Module 2: Bedrijfseconomisch advies
 • Module 3: Randvoorwaarden
 • Module 4: Vergroening
 • Module 5: Biodiversiteit
  • Module 5A: Biodiversiteit: Agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit
  • Module 5B: Biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  • Module 5C: Biodiversiteit: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie over invasieve soorten
 • Module 6: Klimaat
  • Module 6B: Klimaat: Energie
 • Module 7: Water
  • Module 7A: Water: Geïntegreerde gewasbescherming IPM (Integrated Pest Management)
  • Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)
 • Module 8: Bodem
 • Module 9: Arbeidsveiligheid
 • Module 10: Technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding)

Meer details over de inhoud van de verschillende modules vind je in het document Adviesinhoud per module KRATOS.

Contact

Voor meer info kan je terecht op kratos@lv.vlaanderen.be of 02 552 74 21

Posted in: Algemeen | Tags: KRATOS , bedrijfsadvies | Comments (0) | View Count: (522)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43