Je bent hier : Tips
maandag , december , 05 2022

Nieuwe oplossingen en tips

14

Red de balletjes in tomatensaus!

geplaatst op
Red de balletjes in tomatensaus!

Het jaar duurt nog meer dan 3 maanden en we ontvingen al meer aanmeldingen uit de varkenssector dan 2020.

Daarnaast ontvangen we de laatste tijd ook meer telefoontjes van varkensboeren, zonder dat er onmiddellijk een aanmelding uit volgt. Het betreft dan veelal varkenshouders die de laatste tijd niet hebben geïnvesteerd, maar op dit ogenblik de situatie met lede ogen aanzien en merken dat hun reserve, en ook het kapitaal dat ze opgespaard hebben voor hun pensioen, aan het opgebruiken zijn. De nood om hun verhaal eens te kunnen vertellen en hun hart te luchten is groot.

Zij die hebben geïnvesteerd hebben het nog moeilijker.

De varkenssector sukkelt van de ene crisis naar de andere. Vorig jaar trokken we reeds aan de alarmbel.

Structurele maatregelen zijn een noodzaak. Het vullen van een put om een andere put te maken, of het louter uitdelen van een éénmalige financiële tussenkomst – uit welke hoek die ook mag komen - is niet de toverformule waar de sector nood aan heeft.

Op korte termijn – en hier bedoelen we ook effectief korte termijn – dienen weliswaar ‘quick wins‘ te worden gerealiseerd om even naar adem te kunnen happen, maar eveneens op korte termijn dient tegelijk een langetermijnvisie te worden opgemaakt, met navenante maatregelen.

Hierin ligt een verantwoordelijkheid voor de ganse keten, de overheid dient het kader te scheppen.

De sector heeft nood aan klare, duidelijke en eerlijke taal qua informatie naar verwachtingen en vooruitzichten op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en wereldvlak.

Ons varkensvlees is van topkwaliteit. Kwaliteitsvolle producten verdienen een kwaliteitsvolle prijs. En dat begint bij de boer: Als deze door diverse ingrepen geen respectvolle prijs kan ontvangen voor het product waarin hij of zij met hart en ziel heeft geïnvesteerd, dan is er iets grondig fout. Kopen onder kostprijs is lachen met de boer.

Het % aandeel voeding in het huishoudbudget in Vlaams gezin wordt steeds kleiner, terwijl van de boer steeds meer wordt geëist qua normen en investeringen.

Het harde werk, de investeringen, de boeren verdienen letterlijk en figuurlijk beter.

De varkenshouder, als ondernemer met een gezond boerenverstand, jong of oud, moet zelf de keuze krijgen om ofwel op een respectvolle manier te stoppen, ofwel op een respectvolle manier verder te boeren.

De boer(inn)en en hun gezin kunnen op onze steun blijven rekenen.

De keten is een veelvoud van rijen dominosteentjes. Het komt er op aan de juiste steentjes te laten staan om te vermijden dat alles valt, tenzij je natuurlijk een fan bent van Rube Goldberg

Posted in: Varkenshouderij | Tags: varkenshouderij , varkenssector , crisis | Comments (0) | View Count: (1570)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43