Je bent hier : Tips
zaterdag , juli , 02 2022

Nieuwe oplossingen en tips

24

Landbouwagenda oktober 2021

geplaatst op
Landbouwagenda oktober 2021

1 oktober

Deadline evaluatie bioveiligheid varkenssector

Vanaf 1 juni is elke varkenshouder verplicht om jaarlijks door de bedrijfsdierenarts een risico-enquête te laten uitvoeren. Tegen 1 oktober 2021 moet deze ingevuld zijn.

Meer info

Start staalnameperiode nitraatresidu

De nitraatresidubepalingen gebeuren vanaf 1 oktober tot en met 15 november door erken​de laboratoria, volgens een vastgelegde methode.

Als het nitraatresidu de drempelwaarden overschrijdt, legt de Mestbank begeleidende maatregelen op om toekomstige overschrijdingen te vermijden.

Alle landbouwers die verplichte nitraatresidustalen moeten nemen of bij wie controlestalen worden genomen, ontvingen een e-mail om hen dat te laten weten. De landbouwers zonder e-mailadres kregen een brief.

Meer info

Start aanvraag investeringssteun en steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

Aanvraag via VLIF

Start aanvraag niet-productieve investeringssteun

Aanvraag via VLIF

15 oktober

Einde behoud groenbedekkers, ingezaaid als ecologisch aandachtsgebied, in de Polders en Duinen

Vanaf vandaag mogen in de Polders en Duinen groenbedekkers (ingezaaid als ecologisch aandachtsgebied) worden ingewerkt.

Einde behoud stikstofbindend /vlinderbloemig gewas, ingezaaid als EAG/teelt van vlinderbloemigen, in de landbouwstreek Polders en Duinen

Tot en met 15/10 moet u in de Polders en Duinen het stikstofbindend/vlinderbloemig gewas behouden dat u ingezaaid hebt als ecologisch aandachtsgebied en/of voor de uitvoering van de agromilieumaatregel 'Teelt van vlinderbloemigen' en dat geen zuivere teelt van voedererwten, tuin- of veldbonen is.

31 oktober

Laatste dag om niet-premieverhogende wijzigingen in te dienen aan de verzamelaanvraag - oogst 2021

Alle wijzigingen moeten meegedeeld worden via het E-loket zoals onder andere: oppervlakte; gewas; perceelsbestemming; gebruik; wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de naleving van de randvoorwaarden of de agromilieu- of andere plattelandsmaatregelen; activatie van ecologisch aandachtsgebied (EAG) ongedaan maken omdat u het niet ter beschikking hebt.

Dit geldt niet voor wijzigen nateelt EAG groenbedekker.

Via e-loket

Aanduiden code EQ wintergranen in verzamelaanvraag

Via e-loket

Laatste dag inzaaien groenbedekkers als ecologisch aandachtsgebied (EAG) 2021 in de landbouwstreek Zandleem en andere streken

Laatste dag om groenbedekkers als EAG in te zaaien in de landbouwstreek Zandleem en andere streken en te wijzigen in de verzamelaanvraag. Minstens aanhouden tot en met 31/01.

Laatste dag aanvraag tegemoetkoming droogte maart-september 2020

De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die minstens 25% van hun teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering.

Meer info

Posted in: Algemeen | Tags: administratie , deadlines , landbouwagenda | Comments (0) | View Count: (598)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top