Je bent hier : Tips
woensdag , december , 07 2022

Nieuwe oplossingen en tips

21

Nieuwe maatregelen rond IPM

geplaatst op
Nieuwe maatregelen rond IPM

Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen (basis Europese richtlijn 2009/128 betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden). IPM (Integrated Pest Management) of geïntegreerde gewasbescherming gaat over het duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en –middelen. Het vermijden van puntvervuiling, het reduceren van drift en het vermijden van schadelijke onkruiden zijn belangrijke pijlers binnen IPM. Hierbij is er, in samenspraak met de hele sector, een stappenplan uitgewerkt voor een pakket aan nieuwe maatregelen.

Het gros van de nieuwe maatregelen die hieronder opgesomd worden, zullen vanaf 2023 ingaan, met uitzondering van de bestrijding van doornappel. Dit omdat de problematiek rond dit onkruid snel toeneemt en er nood is aan snelle maateregelen om dit onkruid in te dijken.

Het doel van de nieuwe maatregelen binnen IPM is voornamelijk om enerzijds puntvervuiling en drift te beperken en anderzijds om de verdere verspreiding van een aantal schadelijke onkruiden te voorkomen. In samenspraak met de hele sector werden onderstaande maatregelen weerhouden.

Maatregel vanaf dit jaar (2022)

Doornappel is een probleemonkruid dat in snel tempo aan terrein wint, met alle gevolgen van dien. Deze giftige plant dient ten alle tijden bestreden te worden om verdere problemen te voorkomen. Sommige teelten kunnen zelfs niet geoogst worden bij een aanwezigheid van dit onkruid. Vandaar wordt de verplichte bestrijding van dit onkruid vanaf 2022 opgenomen in de IPM-checklist. Er dient ook steeds vermeden te worden dat dit onkruid in zaadproductie komt om verspreiding van dit onkruid te vermijden. Vanaf dit jaar zal dit een minor worden in de IPM-checklist, om tegen 2026 naar een major (verplichting) over te gaan.

Meer info over IPM en de checklist met de eisen waaraan moet worden voldaan, vindt u terug op de website Geïntegreerde gewasbescherming.

Als uw landbouwbedrijf nog niet geregistreerd zou zijn bij een erkende OCI, dient u dit zich zo spoedig mogelijk te doen bij één van de 8 erkende OCI’s!

Bron: Departement Landbouw & Visserij

Posted in: Akkerbouw | Tags: IPM , gewasbescherming | Comments (0) | View Count: (591)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43