Je bent hier : Tips
woensdag , december , 07 2022

Nieuwe oplossingen en tips

23

Verlenging varkenssector als sector in crisis

geplaatst op
Verlenging varkenssector als sector in crisis

De varkenssector blijft langer erkend als sector in crisis. Welke mogelijkheden geeft dit jou?

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Getroffen zelfstandigen kunnen aan het sociaal verzekeringsfonds vragen om de voorlopige sociale bijdragen van 2022/2, 2022/3 en 2022/4 met een jaar uitstel te betalen.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten waarvan

 • ofwel de onderneming behoort tot een nacebelcode die begint met
  • (A) 01.46 (fokken van varkens);
  • (C) 10.11 (verwerking en conservering van vlees);
  • (C) 10.13 (vervaardiging van producten van vlees);
  • (G) 46.32 (groothandel in vlees en vleesproducten);
  • (G) 47.22 (detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels);
 • ofwel de economische activiteit direct getroffen is door de gevolgen van de crisis van de Afrikaanse varkenspest zowel in als rondom de besmette zone (bijvoorbeeld: bosbouwers, uitbaters in de toeristische sector, uitbaters van een horecazaak);
 • ofwel de economische activiteit direct getroffen is door andere conjuncturele factoren die wegen op de varkenssector (met andere woorden de maatregelen die genomen werden in het kader van de COVID-19 crisis of de prijsverhogingen van energie en dierenvoeders).

Je moet je aanvraag indienen:

 • vóór 15 juni 2022, om betalingsuitstel voor 2022/2 +3 + 4 te krijgen;
 • vóór 15 september 2022, om betalingsuitstel voor 2022/3 + 4 te krijgen;
 • vóór 15 december 2022, om betalingsuitstel voor 2022/4 te krijgen.

De reeds betaalde bijdrage kan niet worden terugbetaald. Je blijft in orde voor je sociaal statuut, op voorwaarde dat je de bedoelde bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt. Opgelet: als je gebruik maakt van het betalingsuitstel, is de betaalde VAPZ-premie voor 2022 niet fiscaal aftrekbaar.

Vermindering van bijdragen

Je kan ook op eenvoudige wijze een vermindering van je voorlopige sociale bijdragen aanvragen.

Vrijstelling van bijdragen

Is het financieel echt onmogelijk om je sociale bijdragen te betalen, dan kan je overwegen om vrijstelling aan te vragen bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering voor Zelfstandigen (RSVZ).

Je hebt hiervoor één jaar de tijd. Je kan je vrijstelling voor 2022/2 aanvragen vanaf 1 april 2022. Voor de aanvraag van 2022/3 moet je wachten tot 1 juli 2022. Voor de aanvraag van 2022/4 moet je wachten tot 1 oktober 2022. Wil je ineens vrijstelling vragen voor al deze kwartalen, dan kan dit vanaf 1 oktober 2022.

Hou wel in het achterhoofd dat je je pensioenrechten verliest voor elk vrijgesteld kwartaal. Je blijft wel in orde met je ziekteverzekering.

De snelste en eenvoudigste manier om een vrijstelling aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van het RSVZ.

 • Heeft je aanvraag te maken met de coronacrisis? Lees zeker altijd de exacte voorwaarden voor je situatie na op de pagina Moeilijkheden door het coronavirus op de website van het RSVZ.
 • Voor een snellere behandeling van je dossier (aanvragen van sectoren in crisis): meld aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be dat je online een aanvraag ingediend hebt.
 • Technische fout bij het versturen van je aanvraag? Dien je aanvraag dan in via je sociaal verzekeringsfonds. Het fonds bezorgt dan je aanvraag met bijlagen aan de dienst Vrijstelling van bijdragen van het RSVZ.
 • Bij vragen kan je ook steeds terecht bij je sociaal verzekeringsfonds.

Bron: Acerta

Posted in: Varkenshouderij | Tags: sector in crisis | Comments (0) | View Count: (665)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43