Je bent hier : Tips
woensdag , december , 07 2022

Nieuwe oplossingen en tips

01

Afschaffing van verminderingsdrempels van de voorlopige sociale bijdragen

geplaatst op
Afschaffing van verminderingsdrempels van de voorlopige sociale bijdragen

Op 1 januari 2022 zijn de vaste drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen afgeschaft. Als zelfstandige kan je voortaan vrij het bedrag bepalen in functie van je geraamde inkomsten. Bij je aanvraag tot vermindering moet je wel een verantwoording geven.

Wat betekent dit voor jou?

Je sociale bijdragen worden steeds berekend op je inkomen van drie jaar geleden. Wanneer je verwacht dat je inkomsten lager zullen liggen, dan kon je tot nu toe ook je bijdragen verminderen, maar je moest dan kiezen voor wettelijk voorziene minimumdrempels waardoor je meestal toch nog meer betaalde dan je eigenlijk zou moeten. Deze minimumdrempels zijn nu afgeschaft waardoor je vanaf het eerste kwartaal van 2022 een vermindering kan vragen op basis van je reëel verwachte inkomsten.

Wat betekent dit concreet? In 2022 betaal je sociale bijdragen die berekend worden op je inkomen van 2019. Stel dat je verwacht dat je in 2022 een inkomen zal hebben van € 25.000 terwijl je in 2019 een inkomen had van € 38.000, dan kon je in het oude systeem een vermindering vragen tot de drempel van € 28.085,15 (één van de vastgelegde minimumdrempels). Je sociale bijdragen werden dan berekend op dit inkomen waardoor je nog steeds teveel sociale bijdragen betaalde. Door de hervorming zal je nu sociale bijdragen betalen die berekend worden op je verwachte inkomen van € 25.000.

Hoe kan je een vermindering aanvragen?

Om een vermindering aan te vragen van je sociale bijdragen moet je een gemotiveerd verzoek indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. Je moet objectief kunnen aantonen waarom je verwacht dat je inkomsten minder zullen zijn dan je inkomsten van drie jaar geleden. Hou er ook rekening mee dat je steeds de minimumbijdrage zal moeten betalen. Je verminderde bijdrage kan dus nooit lager liggen dan deze minimumbijdrage. Voor een zelfstandige in hoofdberoep betekende dit in 2022 een bijdrage van €  774.16 op een inkomen van € 14.658.44.  Zie op de website van het RSVZ.

Wat als je je inkomsten te laag hebt ingeschat?

Wanneer je ten onrechte een vermindering hebt aangevraagd en je inkomen zal hoger liggen dan wat je verwacht had, worden verhogingen aangerekend. Je kan deze verhogingen vermijden door het tekort bij te betalen vóór het einde van het bijdragejaar. Hou dus zeker je inkomsten in het oog of laat je adviseren door je boekhouder.

Bron: Vlaio

Posted in: Algemeen | Tags: verminderingsdrempels , sociale bijdragen | Comments (0) | View Count: (292)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43