Je bent hier : Tips
woensdag , november , 30 2022

Nieuwe oplossingen en tips

15

Vermindering onroerende voorheffing en belastingen voor mensen met een handicap en voor hen met wie ze samenwonen

geplaatst op
Vermindering onroerende voorheffing en belastingen voor mensen met een handicap en voor hen met wie ze samenwonen

Wat en voor wie?

De maatregel bestaat uit een vermindering van de onroerende voorheffing en een toeslag op de belastingvrije som voor de personenbelasting voor personen met een handicap.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregel personenbelasting is bedoeld voor mensen bij wie, door feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar:

  • de lichamelijke of geestelijke toestand het verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen; of
  • de gezondheidstoestand een volledig gebrek aan zelfredzaamheid, of een vermindering van ten minste 9 punten heeft veroorzaakt; of
  • het verdienvermogen na de periode van primaire ongeschiktheid die bepaald is in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, verminderd is tot één derde of minder; of
  • die, door een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt zijn verklaard.

De maatregel over de onroerende voorheffing is bestemd voor huurders of eigenaars die een handicap hebben of met gezinsleden die een handicap hebben.

Hoe vraag je deze maatregelen aan?

Ben je al erkend door de DG Personen met een handicap, dan geeft het attest van je erkenning je recht op voordelen bij andere instanties. In de meeste gevallen neemt de DG Personen met een handicap zelf contact op met deze instanties. Als je recht heb op deze fiscale maatregelen bezorgen ze het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (FOD Financiën). Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen.

Ben je nog niet erkend, doe dan eerst een aanvraag tot erkenning via de website Personen met een handicap. Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Ongeacht de leeftijd van de persoon, moet vastgesteld zijn dat ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar:

  • zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
  • een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan gehandicapten.
  • ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard.

Gehandicapte kinderen of andere gehandicapte personen ten laste

Als je gehandicapte kinderen of andere gehandicapte personen ten laste hebt, heb je recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som. Je vermeldt het aantal gehandicapte kinderen en andere gehandicapte personen in je aangifte in vak II, B.

Je moet het bewijs van de handicap ter beschikking houden van de administratie. Je moet het dus niet bij je aangifte voegen. Dat bewijs geldt zolang de periode van ‘ongeschiktheid’ niet verlopen is.

Posted in: Algemeen | Tags: vermindering onroerende voorheffing , vermindering belastingen , handicap | Comments (0) | View Count: (309)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43