Je bent hier : Tips
vrijdag , augustus , 19 2022

Nieuwe oplossingen en tips

13

Bodemattest bij grondoverdracht

geplaatst op
Bodemattest bij grondoverdracht

Er wordt bij elke grondoverdracht een bodemattest gevraagd.

Van een grondoverdracht is sprake wanneer:

  1. de overdracht via verkoop of schenking van de grondeigendom
  2. het vestigen of beëindigen van een erfpacht, vruchtgebruik of opstalrecht
  3. de fusie of splitsing van vennootschappen, waarvan ten minste één van de betrokken vennootschappen eigenaar is van de grond

 

Worden niet als overdracht beschouwd:

  1. het aangaan, beëindigen of verlengen van huurovereenkomsten
  2. de verwerving van grond in het kader van een erfenis
  3. de overdracht van aandelen

Eerst moet de overdrager nagaan of de grond een risicogrond is. Dit is het geval als er een inrichting gevestigd is/was of als er een activiteit uitgeoefend wordt/werd die bodemverontreiniging kan veroorzaken. Deze activiteiten en inrichtingen zijn opgenomen in een speciale lijst, deze is terug te vinden in het Vlaams Reglement rond de Bodemsanering (VLAREBO). Meer informatie hierover kan je schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Gaat het om risicogrond?

Neen. Dan moet de overdrager vóór het sluiten van de overeenkomst betreffende de overdracht van gronden, per kadastraal perceel een bodemattest aanvragen. Dat gebeurt met een aanvraagformulier te verkrijgen bij de gemeente, de notarissen of bij OVAM. Samen met de kadastrale gegevens (terug te vinden op de kadastrale legger) en een betalingsbewijs ten gunste van OVAM (30 euro per kadastraal perceel), wordt het ingevulde aanvraagformulier aangetekend naar OVAM verstuurd.

Ja. Dan is de overdrager verplicht een oriënterend onderzoek te laten uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskundige. De resultaten moeten meegedeeld worden aan OVAM. Een lijst van de erkende bodemsaneringsdeskundigen is te verkrijgen bij de gemeente.

Als er geen verontreiniging is, kan de overdracht plaatsvinden en wordt er een bodemattest afgeleverd. Als er wel verontreiniging is, volgt er een onderzoek. De grond wordt dan opgenomen in het register van verontreinigde gronden en OVAM levert een bodemattest af met de graad van de verontreiniging.

Ovam Dienst Register - Bodemattesten Stationsstraat 110 | 2800 Mechelen Tel. 015 28 42 84 | Fax 015 20 32 75 | info@ovam.be, www.ovam.be

Infolijnen Bodemattesten (OVAM) Tel. 015 28 44 58 (59) | bodem@ovam.be34

Een uittreksel uit de kadastrale legger kan schriftelijk, per fax of via e-mail worden aangevraagd bij de gewestelijke directie van de FOD Financiën, Administratie van het Kadaster waar het perceel gelegen is of bij de plaatselijke antennes. (Kostprijs 5,50 euro per kadastraat perceel , 1/4/2014)

Ministerie van Financiën Administratie van het kadaster, de registratie en domeinen (AKRED) Gewestelijke Directie kadaster, mutaties en schattingen www.fiscus.fgov.be

AKRED - Antwerpen Gewestelijke Directie kadaster (mutaties en schattingen) Italiëlei 4, bus 10 | 2000 Antwerpen Tel. 02 575 52 80 | Fax 02 579 71 06 dir.kad.antwerpen.uittreksels@minfin.fed.be (kadastrale uittreksels)

AKRED - Oost-Vlaanderen Gewestelijke Directie kadaster (mutaties en schattingen) Sint-Lievenslaan 27-31 | 9000 Gent Tel. 02 577 29 90 | Fax 02 579 62 39 dir.kad.oost-vl.uittreksels@minfin.fed.be (kadastrale uittreksels)

AKRED - West-Vlaanderen Gewestelijke Directie kadaster (mutaties en schattingen) Landerei 7 | 8000 Brugge Tel. 02 578 22 70 | Fax 02 579 79 55 dir.kad.west-vl.uittreksels@minfin.fed.be (kadastrale uittreksels)

AKRED - Limburg Gewestelijke Directie kadaster (mutaties en schattingen) Voorstraat 43 bus 20 | 3500 Hasselt Tel. 02 576 19 00 | Fax 02 579 79 30 dir.kad.limburg.uittreksels@minfin.fed.be (kadastrale uittreksels)

AKRED - Brabant Gewestelijke Directie kadaster (mutaties en schattingen) Kruidtuinlaan 50 verdieping 28R bus 3962 | 1000 Brussel Tel. 02 577 19 70 | Fax 02 579 61 26 dir.kad.brabant.uittreksels@minfin.fed.be (kadastrale uittreksels)35

Je kan dit en nog veel meer lezen in de

'Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw'

van de Vlaamse overheid.

 

Posted in: Algemeen | Tags: bodemattest , grondoverdracht , sanering , VLAREBO , OVAM | Comments (0) | View Count: (2117)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top