Je bent hier : Tips
zondag , oktober , 02 2022

Nieuwe oplossingen en tips

27

Denk even na over je aangifte inkomstenbelastingen

geplaatst op
Denk even na over je aangifte inkomstenbelastingen

Iedere burger betaalt in principe belasting op zijn inkomen.
Voor lage inkomens zijn de belastingen lager tot nihil doordat er een belastingvrije schijf voorzien is.

We maakten een rekentool die dit uitlegt.

Voor bedrijven (niet vennootschap) geldt dezelfde regel: Ondernemers betalen ook belastingen op hun inkomen. (Vennootschappen hebben een eigen vennootschapsbelasting).

Er zijn 2 verschillende regelingen: we proberen ze hier vereenvoudigd uit te leggen.
Voor een volledige uitleg, neem je best contact op met je fiscaal adviseur.

Normale regeling

Ondernemers hebben normaal een boekhouding met inkomsten en uitgaven. Na verwerking bekomt men een belastbaar resultaat of het belastbaar inkomen, dat men kan aangeven via Tax-on-web.
Voor complexere bedrijven is een advies van een belastingadviseur-boekhouder verantwoord en noodzakelijk.
Ondernemers in moeilijkheden hebben dikwijls meer kosten dan opbrengsten en hebben daardoor geen belastbaar inkomen.

Forfaitaire regeling

Historisch hadden veel land- en tuinbouwers geen enkele vorm van boekhouding. Om toch een belastbaar inkomen te kunnen berekenen onderhandelen de landbouworganisaties jaarlijks een forfaitair inkomen per activiteit.
Door de forfaitaire inkomens per activiteit op te tellen en alle aftrekbare kostenposten te verrekenen komt men tot een forfaitair belastbaar inkomen.

De onderhandeling over forfaitaire inkomens per activiteit gaan uit van een gemiddeld inkomen op zo’n activiteit.

De sterkere bedrijven verdienen in realiteit meer dan het forfait en doen voordeel.
De kwetsbare bedrijven of bedrijven in een crisissector (2015 varkenshouderij en 2016 rundveehouderij) verdienen in realiteit minder dan het forfaitair inkomen. Zij doen dus nadeel: hun forfaitair belastbaar inkomen is soms zo hoog dat ze inkomstenbelastingen moeten betalen op een inkomen dat ze niet hebben.

Besef dat zodra de conjunctuur weer verbetert, het inkomen redelijk hoog zal moeten zijn op de opgestapelde achterstallen en leveranciersschulden terug te kunnen betalen.
Een forfaitair bedrijf zal op dat moment een hoger inkomen hebben, wat dan weer leidt tot een hogere inkomstenbelasting.
Wie echter de normale regeling volgt, kan op dat moment aantonen dat de ‘winst’ is aangewend om verliezen uit het verleden te betalen. 

Tip: Doe de analyse en vergelijk samen met je fiscaal adviseur die voor- en nadelen van beide systemen kan uitleggen: Mogelijk bespaar je zo een pak onterechte inkomstenbelastingen.

Er zijn verschillende bronnen, die u hierbij kunnen helpen.

  • De lijst van onbetaalde leveranciersschulden is op veel bedrijven zo indrukwekkend, dat een analyse zeker verantwoord is.
  • BTW boekhouding: heel wat bedrijven voeren wel een BTW boekhouding en kunnen die gegevens gebruiken om de toets uit te voeren.
  • Bedrijfseconomische boekhouding: andere bedrijven hebben VLIF-steun. In de VLIF-voorwaarden is voorzien dat al gesubsidieerde bedrijven een bedrijfseconomische boekhouding moeten voeren.
  • Bankverrichtingen: bij de meeste bedrijven gaan de meeste inkomsten en uitgaven over dezelfde bedrijfsrekening. In de verschillende online-bankpakketten is voorzien dat je alle verrichtingen van een volledig jaar kan downloaden in Excel. Dit bespaart veel tijd.
  • Snelle analyse boekhouding: wie geen boekhouding heeft, kan alle inkomsten en uitgaven van een volledig jaar ingeven in een Excel-programma.

Indien je adviseur geen tijd kan maken, kan je dit zelf ingeven en het resultaat doorgeven aan je boekhouder voor verder advies.
Indien je niemand vindt, die dit voor je kan ingeven, kan je beroep doen op een vertrouwenspersoon in de familie, tussen je vrienden of collega’s.

Posted in: Algemeen | Tags: belastingen , inkomstenbelastingen , fiscale aangifte , belastingvrije schijf , landbouwforfait | Comments (0) | View Count: (1743)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top