Je bent hier : Tips
vrijdag , augustus , 19 2022

Nieuwe oplossingen en tips

12

Met deze melkprijs is het niet voldoende om te schuiven met facturen.

geplaatst op
Met deze melkprijs is het niet voldoende om te  schuiven met facturen.

Met deze melkprijs is het hard voor vele melkveehouders.  Velen hebben in de laatste jaren geïnvesteerd voor de toekomst, in duurzaamheid en voor betere technische resultaten: maar net die boeren hebben het nu extra lastig.

Vooral als je in een stal komt, die niet vol staat met koeien, is het dubbellastig: je kan nooit de vaste kosten terugverdienen met een lager aantal koeien.

vzw Boeren op een Kruispunt levert al jaren een kasplanning aan, waarmee je kan uitrekenen wat er in de komende maanden betaalbaar is.

Bij een eerste opmaak kan je al aan tafel gaan zitten met je boekhouder of bank.

Nog veel belangrijker is om maandelijks de prognoses aan te passen met de gerealiseerde cijfers. Zo kan je altijd uitleggen aan je adviseurs waar het geld naar toe is gegaan. ‘Goed inzicht geeft overzicht en leidt tot uitzicht’

Met de kasplanning kan je verschillende zaken proberen

Je kan onderhandelen met je leveranciers over betalingsuitstel.
Je kan uitstel van aflossing vragen bij je bank.
Je kan een extra bankkrediet vragen bij je bank of je lopend kaskrediet verhogen en omzetten naar een vast voorschot / straightloan.

Bereid je wel goed voor: met een kasplanning alleen maak je weinig indruk.
Je boekhouder en je bank willen ook je bedrijfsvisie leren kennen : hoe zie je de toekomst?
Heb je voldoende ruwvoeder en arbeid op het bedrijf?
Hoe ga je de vaste kosten nog doen dalen ?
Hoe zit het met je pachtzekerheid of eigendomssituatie: nu en in de toekomst?

Een aantal bedrijven komt bij de bank in ‘intensief beheer’.

Hierdoor verliezen ze een stukje hun beslissingrecht en ‘moeten’ ze wel intensief nadenken over hun toekomst.
Wie hierdoor geraakt, is later meestal sterker: Je leert immers veel scherper te ondernemen.

Veel bedrijven hebben nog buffer.

Het valt op hoe sterk veel bedrijven en bedrijfsleiders zijn. Velen tonen hun veerkracht door keihard alle reserves in het bedrijf te stoppen. In het begin ging het over spaargeld. Nu zijn ook al veel die hun financiële reserves, opgepot in grondkapitaal, valoriseren en pompen in het bedrijf.

‘Waar is het fout gelopen?’

Het antwoord maakt ons niet veel wijzer. Dit maakt de vraag ook minder relevant.

We kijken beter samen naar de toekomst. Tegen wanneer zit die melkprijs weer op een kostendekkend niveau?

Posted in: Rundvee | Tags: intensief beheer , bijzonder beheer , liquiditeit , solvabiliteit , melkcrisis | Comments (0) | View Count: (1314)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top