Je bent hier : Tips
woensdag , mei , 18 2022

Nieuwe oplossingen en tips

25

Een uitnodiging van de Kamer van Handelsonderzoek neem je best ernstig (herhaling van bericht)

geplaatst op
Een uitnodiging van de Kamer van Handelsonderzoek neem je best ernstig (herhaling van bericht)

In verschillende gerechtelijke arrondissementen wordt de Kamer voor Handelsonderzoek veel actiever dan voorheen.
In de nieuwe Insolventiewet die ingaat op 1 mei 2018 wordt dit ook belangrijker.

De rechtbank verzamelt gegevens betreffende handelaars en vennootschappen die klaarblijkelijk in financiële moeilijkheden verkeren.
Het is echter niet de bedoeling dat de rechtbank van koophandel als het ware detective speelt en naar eigen believen het doen en laten van iedere handelaar of vennootschap uitpluist. Mede daarom heeft de wetgever omschreven welke informatie kan ingewonnen/verzameld worden en op welke wijze dat dient te gebeuren (artikel 9 tot en met 11 WCO).

Indien uit de vergaarde gegevens blijkt dat de betrokken handelaar of vennootschap blijkbaar betalingsmoeilijkheden heeft, kan deze worden opgeroepen voor een handelsonderzoek (artikel 12 WCO). Alsdan wordt samen gezocht naar een realistische oplossing voor de problemen van betrokkene. (schuldvermindering, kapitaal verhoging, kapitaliseren van RC Passief, hoger rendement).

​Belangrijk is aan te tonen dat wat het bruto saldo was (omzet - variabele kosten) vanaf datum vorige afsluiting boekjaar tot huidige datum. Je kan dit snel maken door onze BTW-analyse tool of onze kasplanning te gebruiken. 
​Hiermee kan je aantonen of de betalingsmoeilijkheden opgelost geraken.

Mogelijke uitkomsten na een onderzoek

 • ​Het dossier kan afgesloten worden en het dosser wordt voorlopig of definitief geseponeerd.
 • De kamer van handelsonderzoek kan bijkomen inlichtingen (actuele resultaatrekening of tussentijdse balans) vragen om zich een beter oordeel te kunnen vormen.
 • Het dossier wordt richting van een WCO (Wet Continuëring Ondernemingen) gestuurd om een opschorting van de schuldeisers te bekomen.
 • Het dossier wordt doorverwezen naar de procureur des Konings met het oog op een eventuele dagvaarding in faillissement, als ze van oordeel is dat de faillissementvoorwaarden vervuld zijn of met het oog op een gerechtelijke ontbinding. De faillissementsvoorwaarden zijn 1) staking van betaling en 2) bewijs van geschokt krediet (geen vertrouwen meer van schuldeisers). 
  Dit gebeurt de laatste tijd meer en meer. 

Wie 2 of 3 keer zijn kat durft sturen, blijft met een kater zitten.

Indien de opgeroepene evenwel niet komt opdagen en/of zich niet verantwoordt, kan het dossier uiteindelijk worden overgemaakt aan de procureur des Konings... die vervolgens kan overgaan tot dagvaarding in faillissement!

Tip: bedrijven (als natuurlijk persoon, landbouwvennootschappen of andere vennootschappen) met:

 • veel openstaande facturen (een schuldeiser kan de kamer van handelsonderzoek vragen een enquête te verrichten)
 • een negatief eigen vermogen of lager dan het maatschappelijk kapitaal
 • verstekvonnissen bij de rechtbank 
 • een beslag vonnis ten voordele van een schuldeiser.
 • schulden bij BTW, RSZ of inkomstenbelastingen

bespreken dit best met hun boekhouder. Hij / zij kent je bedrijf al jaren en kan best inschatten hoe er kan naar oplossingen gewerkt worden. 
Stuur best alle bewijzen, overzichten van schulden en onbetaalde facturen, dagvaardigen via email naar je boekhouder.

Je kan ook gratis en discreet beroep doen op de diensverlening van vzw Boeren op een Kruispunt
​ofwel via het aanmeldingsformulier ofwel via ons gratis telefoonnummer 0800.99.138.

 • Het kan iedereen overkomen. Je bent echt niet alleen, alleen wil niemand erover praten. 
 • Onze dienstverlening is gratis en discreet. 
 • We hebben 11 jaar ervaring in het zoeken naar mogelijkheden binnen de beperkingen. We bezochten > 10% van de boeren en tuinders, 70% is nog steeds landbouwer, 15% stopte in een vervangingsinkomen of in een andere meer rendabele activiteit, <5% ging failliet (maar ook de gefailleerden hebben nu geen verlies meer, en een beter inkomen/leven). 
 • Na ons advies ben je nog vrij om te beslissen wat je wilt doen (geen factuur, geen verplichtingen). 
 • We zijn bereid om te bemiddelen met schuldeisers op voorwaarde dat je er zelf bij aanwezig bent (discretievoorwaarde).
Posted in: Algemeen | Tags: handelsonderzoek , handelsrechtbank | Comments (0) | View Count: (5277)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top