Je bent hier : Tips
vrijdag , augustus , 19 2022

Nieuwe oplossingen en tips

14

Generatiewissel

geplaatst op
Generatiewissel

Tijdens een generatiewissel worden geleidelijk leiding, eigendom, controle en kennis overgedragen van de ene generatie naar de andere.

In eerste instantie wordt de leiding over het bedrijf of over een bedrijfstak overgedragen. In de praktijk wordt de leiding en de eigendom niet gelijktijdig overgedragen. Belangrijk is ook dat de controle wordt overgedragen.

Naast leiding, eigendom en controle wordt ook kennis overgedragen. Met kennis wordt niet enkel de stielkennis, maar ook de hulpmiddelen die beschikbaar zijn in en door persoonlijke en zakelijke netwerken.

Alle alternatieven bekijken

Het is van het allergrootste belang dat, vooraleer tot familiale opvolging wordt besloten, alle alternatieven nog eens goed op een rijtje worden gezet en zorgvuldig afgewogen. Familiale opvolging is slechts zinvol wanneer een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn:

  • Er moet een geschikte kandidaat-opvolger zijn, die met volle overtuiging voor het bedrijf kiest.
  • Vanuit de familie moet de opvolging ondersteund worden.
  • De gekozen bedrijfsstrategie de jaren voorafgaand aan de generatiewissel, moet het mogelijk maken dat het voor de opvolger(s) een haalbare zaak is.

In bepaalde omstandigheden zal de verkoop of niet verder zetten van het familiebedrijf een alternatief zijn. Ook deze optie moet men onder ogen (durven) zien.

Een normale generatiewissel duurt 10 à 15 jaar of langer. Vanaf de eerste stappen van de opvolger in het landbouwbedrijf tot de volledige overdracht van leiding, eigendom, kennis en controle.

Communicatie en goede familierelaties

Een generatiewissel zorgt soms voor enige turbulentie, omdat geen enkele familie er veel ervaring mee heeft. Belangrijk is niet enkel rekening te houden met de continuïteit van het land- of tuinbouwbedrijf, maar ook het welzijn van alle familieleden en de onderlinge relaties. De bedrijfswoning is hierbij wel eens een twistpunt. Goede familiale relaties omvatten vertrouwen, respect en optimisme en zijn een belangrijke voorwaarde voor een goede generatiewissel.

Het is nodig dat er open kan gecommuniceerd worden. Dit is niet altijd evident voor familieleden, die dagelijks samen werken en wonen. Als er beslist wordt om samen te werken en er dreigt een conflict te rijzen, probeer dan te vermijden dat het conflict escaleert; maak het bespreekbaar en zoek naar oplossingen en verbeteringen. Leg afspraken, nadat ze grondig besproken werden, uiteindelijk goed vast.

Wie kan je helpen?

Als het moeilijk is om op een rustige manier en constructief met elkaar te praten, kan je er best een derde bij betrekken: iemand die onpartijdig is, de situatie vanop een afstand kan bekijken en die het gesprek structureert.

De landbouworganisaties organiseren cursussen georganiseerd omtrent overnemen en overlaten.

U kan deze tekst ook terugvinden in onze folder over de generatiewissel.

Posted in: Algemeen | Tags: generatiewissel , bedrijfsoverdracht , bedrijfsovername | Comments (0) | View Count: (1140)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top