Je bent hier : Tips
woensdag , november , 30 2022

Nieuwe oplossingen en tips

10

Gerechtelijke reorganisatie: bedrijf in moeilijkheden kan gerechtelijke bescherming aanvragen tegen schuldeisers

geplaatst op
Gerechtelijke reorganisatie: bedrijf in moeilijkheden kan gerechtelijke bescherming aanvragen tegen schuldeisers

Wet op de continuïteit van ondernemingen

Deze wet, kortweg “WCO” genoemd, is in voege sedert begin 2009. De wetgever heeft hiermee meer mogelijkheden willen geven aan ondernemingen om flexibele oplossingen te zoeken bij tijdelijke problemen en zo gedwongen stopzettingen en faillissementen te voorkomen. Onder toezicht van de rechtbank kan de onderneming een reorganisatie uitvoeren. Het kan hier gaan om de reorganisatie van activiteiten, maar ook van bestaande schulden. Men spreekt daarom ook van een gerechtelijke reorganisatie.

Een onderneming kan toegelaten worden tot deze procedure:

  1. Om een minnelijk akkoord te bereiken met de schuldeisers.
  2. Om een akkoord te bereiken met de schuldeisers over een reorganisatieplan.
  3. Om de onderneming of haar activiteiten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Op wie is de wet van toepassing?

De wet is van toepassing op handelaars, handelsvennootschappen maar ook op landbouwers en landbouwvennootschappen.

Wanneer kan men beroep doen op deze procedure?

Men kan vragen om te worden toegelaten tot deze procedure als het voortbestaan van de onderneming bedreigd is, onmiddellijk of in de toekomst.

Daarnaast moet de reorganisatie procedure een oplossing kunnen bieden voor het gehele of gedeeltelijke behoud van de economische activiteit.

Voordelen:
De ondernemer behoudt het volledige beheer van zijn onderneming en goederen.

De aanvraag en toelating tot de WCO procedure doet niets af van de mogelijkheid van de ondernemer om zijn bedrijf in eigen beheer verder uit te baten, noch aan zijn mogelijkheden om zijn goederen zelf te beheren.

Tijdelijke bescherming tegen schuldeisers:

Tijdens de looptijd van de procedure is geen nieuw deurwaardersbeslag mogelijk en moeten er geen betalingen gedaan worden voor de bestaande schulden.

Er kunnen geen roerende of onroerende goederen meer verkocht worden door schuldeisers.

Mogelijkheid tot spreiding van schulden

Het minnelijk akkoord of reorganisatie-plan kan voorzien worden van een spreiding van schulden op maximaal 5 jaar en van een kwijtschelding van interesten, schadebeding, enz. Daarnaast kan ook bepaald worden dat er maar een deel van de hoofdsom zal worden terugbetaald.

De schuldeisers beslissen over de goedkeuring van het plan. Dit is goedgekeurd als de meerderheid van schuldeisers die deelnemen aan de stemming het plan goedkeuren, mits zij samen minstens 50% van de schuld in hoofdsom vertegenwoordigen.

Aandachtspunten

Haalbaarheid: Het heeft geen zin aan deze procedure te beginnen indien er geen haalbaar reorganisatieplan kan worden opgesteld. Op voorhand moet duidelijk zijn of er een realistisch na te volgen plan kan worden voorgesteld aan de schuldeisers.

Deze procedure heeft een aanzienlijk kostenplaatje: Bij neerlegging van het verzoekschrift moet €1.000 worden betaald. Een WCO procedure is arbeidsintensief voor de advocaat. Dit brengt mee dat er hier een aanzienlijk bedrag aan erelonen zal moeten worden betaald.

Daarbij moet men ook rekening houden dat de gevraagde stukken bij neerlegging van het verzoekschrift, (balans, resultatenrekening en kasplanning) verplicht met de hulp van boekhouder of accountant moeten opgesteld zijn. Ook deze mensen zullen dus moeten worden betaald.

De totale kost kan oplopen tot boven de €10.000. Zonder reservebudget is het niet meer mogelijk om gerechtelijke bescherming te vragen.

U kan deze tekst ook terugvinden in onze folder over de gerechtelijke reorganisatie in het kader van de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen (WCO).

Posted in: Algemeen | Tags: wco , reorganisatie | Comments (0) | View Count: (2063)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43