Je bent hier : Tips
zondag , september , 25 2022

Nieuwe oplossingen en tips

17

Snellere en goedkopere invordering van onbetwiste geldschulden

geplaatst op
Snellere en goedkopere invordering van onbetwiste geldschulden

In het verleden verliep de invordering van schulden (betwist of niet betwist) via een procedure voor de rechtbank. Vanaf 2 juli 2016 kunnen de invorderingen buiten de rechtbank om ingevorderd worden via een gerechtsdeurwaarder, zodat schuldeisers mogelijks sneller betaling kunnen krijgen.

De nieuwe procedure is enkel van toepassing op niet-betwiste schulden, tussen professionelen (ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of KBO) met betrekking tot hun professionele activiteiten en die een geldsom tot voorwerp hebben.

Let op: landbouwers / landbouwondernemingen zijn professionelen en vallen onder deze nieuwe regeling, voor zover de facturen betrekking hebben op hun landbouwactiviteiten (veevoeder, veearts, water, energie, meststoffen).

Voorwaarde is wel dat de geldsom vaststaat (een vast bedrag) en opeisbaar is (dus na vervaldag). De grootte van het bedrag is niet belangrijk:  naast de hoofdsom kunnen ook kosten , contractuele schade bedingen (zie algemene voorwaarden van de factuur) en intresten gevorderd worden, beperkt tot 10% van de hoofdsom.

Procedure

 1. De schuldeiser maakt zijn dossier over aan een gerechtsdeurwaarder.
 2. De advocaat gaat na of alle toepassingsvoorwaarden zijn vervult. Indien dit in orde is, maakt hij het dossier over aan een gereschtdeurwaarder
 3. De gerechtsdeurwaarder betekent een aanmaning tot betaling aan de schuldenaar, per gerechtsdeurwaardersexploot, met kopie van de bewijsstukken en een model van antwoordformulier.
 4. De schuldenaar heeft na betekening van de aanmaning een termijn van 1 maand om
 • Ofwel de schuld te betalen. Na betaling wordt de procedure stopgezet.
 • Ofwel afbetalingstermijnen voor te stellen. (Dit kan hij voorbereiden via een haalbare kasplanning). De procedure wordt in dat geval opgeschort
 • Ofwel de schuld met redenen te betwisten door het invullen van het standaard antwoordformulier en deze tegen ontvangstbewijs terug te bezorgen aan de gerechtsdeurwaarder. (Een telefonisch overleg heeft geen juridische waarde). De procedure wordt in dit geval ook stopgezet en de zaak zal toch van de rechtbank moeten beslecht worden;
  • Wanneer de schuldenaar niet (tijdig) reageert
  • De schuld ook niet betaalt of
  • Er geen betalingsregeling kan worden overeengekomen of
  • Wanneer de betalingsregeling niet wordt nageleefd
  stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal voor niet-betwisting op (ten vroegste 8 dagen na de termijn van 30 dagen) samen met een formulier van tenuitvoerlegging.
 1. Het proces-verbaal voor niet-betwisting en het formulier van tenuitvoerlegging samen hebben even veel kracht als een vonnis, op basis waarvan het beslag van de schuldeiser kan aangevat worden!
 2. De schuldenaar kan zich verzetten tegen de uitvoering van het pv van niet-betwisting door een rechtsvordering in te stellen. In dat geval zal de tenuitvoerlegging worden uitgesteld.

Aanbevelingen

 • Protesteer tijdig en schriftelijk via fax, email of aangetekende brief.
 • Geef duidelijk de reden van protest op.
  Beschrijf concreet wat je stoort: deze prijs is niet overeengekomen, de kwaliteit was niet zoals afgesproken,
 • Zorg dat alle documenten goed geordend worden bijgehouden.
 • Indien je een maand + 8 dagen niet aanwezig bent, kan je al geconfronteerd worden met een beslag.
 • Indien je een afbetalingsvoorstel doet, kan je schuldeiser of gerechtsdeurwaarder dit weigeren en beslag leggen. Eenmaal een betalingsvoorstel gedaan, zal de rechtbank dit altijd beschouwen als een schulderkenning.
 • Indien je een gedeeltelijke aanbetaling doet, wordt dit ook beschouwd als een schulderkenning, zodat je de factuur op zich niet meer kan protesteren.
 • Indien de gerechtsdeurwaarder beslag legt op je bedrijfsrekening of vordering bij je belangrijkste afnemers, vallen alle andere betalingsafspraken met andere leveranciers wellicht in het water.
 • Laat je juridisch ondersteunen door een gespecialiseerd advocaat. Je landbouworganisatie heeft een lijst van deskundige advocaten, die deze materie kennen. 
Posted in: Algemeen, Rundvee, Varkenshouderij, Pluimveehouderij, Tuinbouw, Akkerbouw | Tags: snelprocedure , preventie , beslag , invordering | Comments (0) | View Count: (1206)
Comment function is not open

Help ons door onze tips te delen

Ontvang de meest gelezen tips elke maand in je mailbox door je in te schrijven op de nieuwsbrief.

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Top